Akademia Małego Naukowca Ośrodka Edukacyjnego„Czym skorupka za młodu” jednym z 65 zwycięskich projektów w całej Polsce w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

             

       

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło pierwszą edycję programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” będący wsparciem finansowym dla działalności uniwersytetów dziecięcych. 65 zwycięskich projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości w sumie 2 300 000 złotych na uruchomienie lub kontynuowanie działalności uniwersytetów dziecięcych, a wśród nich projekt Akademii im. Jakuba z Paradyża

            Od 2014 roku Akademia im. Jakuba z Paradyża prowadzi Ośrodek Edukacyjny „Czym skorupka za młodu”, w którym odbywają się bezpłatne zajęcia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Głównym celem działalności Ośrodka Edukacyjnego jest rozbudzanie zainteresowań poznawczych uczniów naukami ścisłymi z wykorzystaniem nauczania opartego na osobistym doświadczaniu, testowaniu i eksperymentowaniu przez dzieci, zgodnym z zasadami naukowymi. W dotychczasowych spotkaniach edukacyjnych uczestniczyło ponad 1400 uczniów edukacji wczesnoszkolnej z województwa lubuskiego.

            Projekt Akademia Małego Naukowca realizowany przez Ośrodek Edukacyjny „Czym skorupka za młodu” jest ofertą Akademii im. Jakuba z Paradyża, będący jedynym projektem w województwie lubuskim w ramach programu „UMO” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizowany będzie od lutego do czerwca 2017 r.

Pełna lista zwycięskich projektów dostępna jest na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/wszystkie-wojewodztwa-z-uniwersytetami-mlodego-odkrywcy.html

Lokalizacja

Kontakt

Back to top