|   EN

 

22 maja rozpoczął się nabór zgłoszeń do kolejnej edycji trzymiesięcznego Europejskiego Wolontariatu w Biurze Regionalnym Województwa Lubuskiego w Brukseli.

Zapraszamy wszystkich młodych Lubuszan w wieku od 18 do 30 lat zainteresowanych działaniem UE do rejestracji na stronie projektu „yBBregions – Youth and Brussels Based” oraz przesyłania swoich kandydatur do 12 czerwca br. Wybrany w procesie rekrutacji wolontariusz od 1 września do 30 listopada 2015 r. będzie wspierać prace lubuskiego biura w Brukseli i poznawać instytucje UE „od kuchni”.

 

Europejski Wolontariat (European Voluntary Service - EVS) jest jednym z dwóch działań realizowanych w ramach projektu “yBBregions – Youth and Brussels Based” współfinansowanego ze środków wspólnotowego program Młodzież w działaniu.

 

Projekt realizują Województwo Lubuskie, włoska Abruzja, słowacki Kraj Presozwski oraz chorwacki region Dubrownik-Neretwa poprzez swoje biura regionalne w Brukseli. Celem projektu jest nieformalne uczenie, zdobywanie wiedzy i doświadczenia a także podnoszenie świadomości o Unii Europejskiej, funkcjonowaniu jej instytucji oraz wiedzy o inicjatywach i politykach wspólnotowych wśród ludzi młodych.

 

Od 22 maja do 12 czerwca 2015 roku zapraszamy wszystkich młodych Lubuszan zainteresowanych odbyciem wolontariatu oraz spełniających kryteria kwalifikowalności do rejestracji na stronie internetowej projektu yBBregions http://www.ybbregions.eu.org/index.php/pl/, zaznaczenia w stworzonym profilu opcji „INTEREST EVS WINTER 2” a także przesłanie CV i listu wyjaśniającego chęć udziału w tym działaniu na adres mailowy BRWL (bruksela@lubuskie.pl).

 

Europejski Wolontariat „yBBregions” skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych codziennym  funkcjonowaniem Unii Europejskiej, od kandydatów nie wymaga się wiedzy specjalistycznej, studiów w obszarze europeistyki, stosunków międzynarodowych, prawa itd. Najważniejszym kryterium jest duża motywacja oraz ze względu na specyfikę wolontariatu w międzynarodowym środowisku – dobra znajomość języka angielskiego.

 

Do udziału w wolontariacie kwalifikują się osoby:

·          w wieku od 18 do 30 lat;

·         urodzone w Województwie Lubuskim i /lub mieszkające w Województwie Lubuskim;

·         zatrudnione lub bezrobotne w tym osoby poszukujące pierwszej pracy i/lub będące uczniami lub studentami instytucji edukacyjnych, w tym uczelni wyższych mieszczących się w Województwie Lubuskim.

 

W III edycji wolontariatu europejskiego wezmą udział cztery osoby po jednej z regionów: Województwa Lubuskiego, Kraju Preszowskiego, Abruzji oraz Dubrownika-Neretwy.

 

Wolontariuszom projektu „yBBregions...” w ramach stypendium zapewnione zostanie wspólne zakwaterowanie, środki na wyżywienie, bilety komunikacji miejskiej oraz tzn. „kieszonkowe” zgodnie z tygodniowym ryczałtem EVS programu „Młodzież w działaniu”, a także przelot do i z Brukseli.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie projektu yBBregions http://www.ybbregions.eu.org/index.php/pl/  oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: http://lubuskie.pl/news/17155/16/Drugi-rok-program-Mlodziez-w-dzialaniu/

 

 Projekt „yBBregions – Youth and Brussels Based” jest współfinansowany ze środków europejskiego programu Młodzież w działaniu 2007-2013.

Back to top