|       |  EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, iż na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630 i 2141), czasopismo Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego – Studia Administracji Bezpieczeństwa zostało ujęte w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych MEiN:

Lp.Unikatowy Identyfikator CzasopismaTytuł, numer ISSN/numer eISSNLiczba punktówPrzypisane dyscypliny naukowe
30289201011Studia Administracji i Bezpieczeństwa 2543-696140nauki o polityce i administracji; nauki prawne;

 Serdecznie Państwu dziękuję za wkład w rozwój naszego periodyku i zachęcam do publikacji.

Prof. AJP dr hab. Beata Orłowska

czasopismo

Dnia 30 listopada 2021 roku wykładowca Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego, prof. AJP dr hab. Adam Czabański na zaproszenie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie poprowadził w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu wykład dla 110 funkcjonariuszy Służby Więziennej (strażników, wychowawców i psychologów) pod tytułem: "Specyfika zachowań samobójczych w Polsce a samobójstwa osadzonych". Tego samego dnia przeprowadził także szkolenie warsztatowe dla 30 wychowawców i psychologów podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Krakowie pod tytułem: "Funkcjonariusze Służby Więziennej w obliczu dramatu zachowań samobójczych więźniów". Na zakończenie prof. AJP dr hab. Adam Czabański zwiedził Zakład Karny w Nowym Wiśniczu zapoznając się z paletą działań resocjalizacyjnych dostępnych na miejscu, a także ze specyfiką pracy z osadzonymi przebywającymi na leczeniu odwykowym oraz osadzonymi uczęszczającymi do więziennej szkoły zawodowej.

resized 20211130 141422resized 20211130 110607

PAN

Prof. dr hab. Bogusław Jagusiak, Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni, w dniu 18 listopada br. powołany został na członka Komitetu Nauk Politycznych przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Powołanie na to stanowisko stanowi uhonorowanie niezwykle wartościowego dorobku naukowego prof. Bogusława Jagusiaka. Członkostwo w jednej z najważniejszych instytucji naukowych w Polsce bez wątpienia pozwoli na podniesienie rangi dyscypliny nauki o bezpieczeństwie oraz dalszy jej rozwój.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Prof. AJP dr hab. Adam Czabański, pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego wystąpił 6 listopada 2021 o godz. 18.30 z komentarzem eksperckim w Polsat News w sprawie charakterystyki i specyfiki samobójstwa rozszerzonego

Dnia 1 listopada 2021 roku prof. AJP dr hab. Adam Czabański, pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego wziął udział w rozmowie na żywo w "Klubie Trójki" (III program Polskiego Radia) z udziałem prowadzącej: redaktor Moniki Małkowskiej na temat : "O świadomości własnej śmierci". Wśród szczegółowych zagadnień poruszanych podczas tej rozmowy było ustalenie kiedy człowiek podejmuje rozmyślania nad własną śmiercią, refleksja nad śmiercią we współczesnej kulturze, kwestia oswojenia się z perspektywą śmierci.

Dnia 15 listopada 2021 prof. AJP dr hab. Adam Czabański, pracownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego poprowadził wykład i szkolenie on-line pt:"Dramat zachowań samobójczych w środowisku szkolnym" dla grupy 32 psychologów z Powiatu szamotulskiego. Wydarzenie było zorganizowane przez Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach. Podczas zajęć prowadzący wykład-szkolenie prof. Adam Czabański przedstawił najnowsze dane statystyczne dotyczące zjawiska samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce (dane do końca września 2021). Psychologowie dowiedzieli się także jakie są oznaki zagrożenia samobójstwem oraz jak można poprowadzić działania w szkole po samobójstwie ucznia. Ważną kwestią było przedstawienie propozycji warsztatów dla młodzieży, która doświadczyła samobójstwa kolegi/koleżanki ze szkoły.

Back to top