Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych

Akademii  im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim,

            Związek Ukraińców w Polsce – Koło w Gorzowie Wielkopolskim,

Zjednoczenie Łemków – Koło w Gorzowie Wielkopolskim,

Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

oraz

Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

zapraszają na konferencję naukową pt.:

 

Pan dr inż. Waldemar ZAKRZEWSKI reprezentował Wydział AiBN w konferencji naukowej "Obronność RP XXI wieku" zorganizowanej w dniu 9 maja 2017r w Akademii Sztuki Wojennej, podczas której przedstawił wykład zatytułowany ”Wojska Obrony Terytorialnej ważnym elementem systemu zarządzania kryzysowego w czasie pokoju”.

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na seminarium naukowe „Młodzież na europejskim rynku pracy – staże, praktyki, stypendia, praca, instytucje UE”, które odbędzie się w dniu 6 maja 2017 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Pani dr Sylwia Gwoździewicz będzie reprezentować Wydział AiBN w panelu "Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość" w VIII MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJA POLICYJNEJ pt. „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP zaprasza na współorganizowany m.in. ze Szkołą Główną Handlową międzynarodowy okrągły stół “EU facing current challenges, opportunities, crises & conflicts”, który dobędzie się w dniu 10 maja 2017 r. w Warszawie w ramach Jean Monnet Center of Excellence CEWSE, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP zaprasza na współorganizowany m.in. ze Szkołą Główną Handlową międzynarodowy kongres „European Security and Stability in a Complex Global Order- The Case of Neighbourhood Policy”, który odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. w Warszawie w ramach Jean Monnet Center of Excellence CEWSE, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej

Lokalizacja

Kontakt

Back to top