|   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

14 listopada odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tatarzy i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodległości".

połączone z wykładem pana Jarosława Palickiego "Polskie Państwo Podziemne - Powstanie Warszawskie",

"TATARZY POLSCY. Ciągłość i zmiana" dr Karoliną Radłowską

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych w Gorzowie Wielkopolskim, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na Ogólnopolską Ko nferencję Naukową „Tatarzy i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodległości”,

 

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego serdecznie zaprasza na KONFERENCJĘ Nowe wyzwania w obszarze kontroli obrotu środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, która odbędzie się w dn. 15-16 października 2019r. o godz. 10.00

 

W dniu 20 września 2019 roku w Krakowie odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. W jego w trakcie do jego władz naczelnych wybrano pracowników naukowo-dydaktycznych naszej uczelni.

 

 

Back to top