|   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

Dzięki uprzejmości Dyrektora i pracowników Archiwum Państwowego w Gorzowie studenci I roku I semestru studiów I stopnia na kierunku kryminologia stosowana uczestniczyli 10.12.2019 w zajęciach z przedmiotu historia przestępczości zorganizowanych w archiwum.

Praktyczny model kształcenia – wizyta studentów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz ze współorganizatorami - Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Katedrą Studiów Politycznych i Katedry Unii Europejskiej im. Jeana Monneta Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Instytutem Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Partnerami zaprasza do udziału w PECSA International Conference “Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities”, która odbędzie się w dniu 05.12.2019 r., o godz. 9.00, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, al. Niepodległości 128, bud. C, Aule I i II.

Mamy zaszczyt poinformować, że Rada Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 24 września 2019 r. podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Joanny Lubimow oraz nadania jej stopnia doktora nauk społecznych w zakresie: nauki o bezpieczeństwie. Promotor: prof. dr hab. inż. Bogusław Jagusiak

Serdecznie gratulujemy Pani Joannie Lubimow życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Zapraszamy studentów na spotkanie informacyjne odnośnie relizacji programu "Legia Akademicka"

14 listopada odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Tatarzy i Karaimi w 100-lecie odzyskania niepodległości".

Back to top