|   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

Dnia 6 kwietnia 2018 r. w murach Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona zmianom administracyjnego prawa proceduralnego z perspektywy praktyki i teorii.

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego serdecznie zaprasza na współorganizowaną konferencję międzynarodową 2nd EUMIGRO Conference “Migration and refugee crisis: the EU and its member states between obligation, self-interest and goodwill”,

Mamy zaszczyt poinformować, że Rada Wydziału Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 12 marca 2018 r. podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Budzyńskiego oraz nadania mu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina: socjologia.Uchwała stanie się prawomocna z chwilą zatwierdzenia przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.Promotor: ks. dr hab. Paweł Prufer, prof. nadzw. AJP

Serdecznie gratulujemy Panu Łukaszowi Budzyńskiemu życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników naszej Uczelni na 30-godzinne kursy językowe. W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

 

 

Mamy zaszczyt poinformować, że Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. nr 115.5.2017 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA nauk społecznych uzyskał dr hab. Bogusław Jagusiak

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Bogusławowi Jagusiakowi i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

 

 

 

Szanowni Państwo,

PWSZ we Włocławku we współpracy z Wolter Kluwer Polska SA organizuje Ogólnopolski Konkurs na najlepszy artykuł naukowy dla studentów i doktorantów nt. Bezpieczeństwo narodowe RP – aspekty prawne, politologiczne, ekonomiczne i społeczne. Funkcję realizatora wyżej wymienionego przedsięwzięcia pełni Wydawnictwo PWSZ we Włocławku.

Back to top