Dr inż. Waldemar Zakrzewski  reprezentował Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

 

 

 

 

pt.: „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Teoria i praktyka”, która odbyła się we Wrocławiu w dniach 21-22.11.2017 r. Dr inż. Waldemar Zakrzewski w trakcie konferencji wystąpił z wykładem „Improwizowane urządzenia wybuchowe – tania broń terrorystów”.

Organizatorami konferencji byli:
- Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
- Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
- Firma doradczo-szkoleniowa Safety Project.
Współorganizatorzy konferencji:
- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
- Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu,
- Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
- Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu,
- Związek Banków Polskich,
- Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego,
- Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego,
- Polski Związek Pracodawców Ochrona.

Cele konferencji:
- identyfikacja tendencji rozwoju współczesnych metod i narzędzi zamachów terrorystycznych,
- ocena podatności obiektów użyteczności publicznej jako celów zamachów terrorystycznych,
- ocena systemowych rozwiązań  w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego w wybranych kategoriach obiektów użyteczności publicznej (infrastruktura krytyczna, obiekty podlegające obowiązkowej ochronie, obiekty administracji publicznej, obiekty niechronione),
- Wypracowanie wniosków dotyczących możliwości poprawy przygotowania obiektów użyteczności publicznej do minimalizacji skutków zamachów terrorystycznych – aspekty prawne, społeczne i organizacyjne.

 

dr W. Zakrzewski

Lokalizacja

Kontakt

Back to top