Działalność zawodowa i gospodarcza a jednolity plik kontrolny. Aspekty prawnopodatkowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy:

Zakład Administracji Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze

Termin i miejsce: 16 grudnia 2017 r.,

Gorzów Wielkopolski aula budynku nr 5 ul. Chopina 52 B

Tematem seminarium jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK) jako elektroniczny instrument publicznoprawny i podatkowy, do którego stosowania zobowiązani są przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek sporządzania i przesyłania JPK w formie elektronicznej obejmie również mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby fizyczne lub spółki osobowe prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową.

Celem seminarium jest prezentacja wprowadzonych zmian w obowiązkach sporządzania i przesyłania JPK oraz wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych w tej mierze. Istotnym elementem seminarium są warsztaty praktyczne obejmujące pokaz i naukę obsługi systemu JPK.

W sympozjum wezmą udział prelegenci reprezentujący środowisko naukowe i zawodowe. Seminarium jest w szczególności dedykowane przedstawicielom wolnych zawodów prawniczych.

Udział w seminarium zostanie potwierdzony certyfikatem.

 

Program sympozjum

Rejestracja uczestników: godz. 9:15 - 9:30

Otwarcie sympozjum. Wprowadzenie: godz. 9:30- 9.45

dr Jacek Jaśkiewicz, Zakład Administracji Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP w Gorzowie Wielkopolskim

adw. Filip Woziński Vice Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze

Obrady:

9.45 - 10.15 dr Mariusz Macudziński, AJP w Gorzowie Wielkopolskim, JPK jako instrument zwalczania nadużyć w prawie podatkowym

10.15 - 11.00 Mariusz Gendera, Przewodniczący Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, JPK w praktyce mikroprzedsiębiorców

11.00 -11.15 Przerwa kawowa

11.15. -12.45 Warsztaty: rejestry i struktura JPK, sporządzanie i wysyłanie JPK

(prowadzenie Mariusz Gendera)

Podsumowanie sympozjum: godz. 12.45 -13.00

Lokalizacja

Kontakt

Back to top