Mamy zaszczyt poinformować, że Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2017 r. nr 115.5.2017 TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA nauk społecznych uzyskał dr hab. Bogusław Jagusiak

Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Bogusławowi Jagusiakowi i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej!

 

 

 

Prof. dr hab. Bogusław Jagusiak – kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego i Kierownik Katedry Podmiotowego Zarządzania Systemami Bezpieczeństwa w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Jego zainteresowania badawcze skupiają się w obszarze i dziedzinie nauk społecznych pojmowanych zgodnie z paradygmatem holizmu epistemologicznego (w węższym sensie) kontrindukcjonizmu. Od lat zajmuje się problematyką badawczą związaną z teoretycznymi i metodologicznymi aspektami badań nad bezpieczeństwem (bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe), systemami politycznymi, polityką gospodarczo-społeczną, międzynarodowymi stosunkami politycznymi oraz mechanizmami prowadzenia dialogu społecznego w instytucjach Unii Europejskiej.

Kierownik prac badawczych, autor publikacji książkowych np. „Wymiar narodowy i ponadnarodowy dialogu społecznego w Unii Europejskiej”, „Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa”, „Systemy polityczne krajów nadbałtyckich” oraz autor licznych artykułów w zakresie wskazanej problematyki badawczej. Znajduje się w gronie członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich. Zasłużony nauczyciel akademicki WAT (2010) oraz odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2012).

W trakcie dotychczasowej kariery naukowo-dydaktycznej aktywnie popularyzował interdyscyplinarne podejście w kształceniu i badaniach naukowych. Tym samym czynnie spełniał posłannictwo edukacji i wychowania do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym, jako że paradygmat holistyczny przywraca jedność zatomizowanej nauce oraz integruje poznanie obiektywnie istniejącej rzeczywistości (realizm teoriopoznawczy).

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top