Mamy zaszczyt poinformować, że Rada Wydziału Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 12 marca 2018 r. podjęła uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Budzyńskiego oraz nadania mu stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina: socjologia.Uchwała stanie się prawomocna z chwilą zatwierdzenia przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów.Promotor: ks. dr hab. Paweł Prufer, prof. nadzw. AJP

Serdecznie gratulujemy Panu Łukaszowi Budzyńskiemu życząc dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top