Dnia 6 kwietnia 2018 r. w murach Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona zmianom administracyjnego prawa proceduralnego z perspektywy praktyki i teorii.

Współorganizatorem Konferencji, obok Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża było Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja zgromadziła około 70 zainteresowanych jej tematyką uczestników. Przybyli  na nią zarówno przedstawiciele świata nauki oraz praktyki. W konferencji uczestniczyła kadra na naukowa oprócz gorzowskiej Uczelni, także Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

W konferencji brali udział również prezesi i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych z terytorium całego kraju, sędziowie sądów administracyjnych, w tym prezes WSA w Szczecinie,  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,  przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, reprezentanci wolnych zawodów prawniczych.      

W trakcie i Konferencji miały miejsce III panele, podczas których wypowiadali się przedstawiciele środowiska administratywistów: akademicy, sędziowie sądów administracyjnych, radcowie prawni oraz członkowie Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Pośród poruszanych przez prelegentów tematów nie zabrakło zagadnień związanych z ostatnią nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie dnia 1 czerwca 2017 r. Omówione zostały przyczyny w wprowadzenia zmian, nowe zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, zaufania obywateli, W trakcie debaty była mowa również o zmianach de lege ferenda w zakresie procedur administracyjnych, podatkowych i sądowo-administracyjnych.

W trakcie obrad trwała ożywiona wymiana zdań, która pozwoliła  na pochylenie się nad wątpliwościami interpretacyjnymi nowych regulacji prawnych. Podkreślono znaczenie stosowania prawa, jako element budowania zaufania do organów administracji publicznej. Poddawano pod rozwagę dokonanie takich zmian, które wzmocnią zarówno funkcjonowanie administracji publicznej, usprawnią jej działanie,  jak również działalność orzeczniczą kolegiów odwoławczych.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top