|   EN

plakat IV OGLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Serdecznie zapraszamy na IV ogólnopolską konferencję naukową „Od stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej”, która odbędzie się on-line w dniu 07 grudnia 2020 roku.

Organizatorem konferencji jest Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich – Oddziałem Gorzowskim, Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych – Oddziałem Gorzowskim, Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) oraz Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa.

Debata, jak co roku, poświęcona zostanie naturze zjawiska tzw. hejtu – jego przyczynom, zakresowi w życiu publicznym, prywatnym i mediach oraz możliwościom przeciwdziałania. Dostrzegalna brutalizacja języka oraz nasilająca się przemoc motywowana uprzedzeniami to zjawiska niebezpieczne. Na występowanie różnych przejawów nienawiści wpływ mają stereotypy i zbudowana na nich postawa odrzucenia, a także uwarunkowania kulturowe, historyczne czy polityczne. Prawo może być narzędziem ograniczającym skalę tego wieloaspektowego zjawiska, pełniąc funkcję zapobiegawczą i represyjną. Skuteczność instrumentów jego prewencji i zwalczania zdaje się jednak być warunkowana multidiscyplinarnością ich projektowania  i wielopłaszczyznowością ich stosowania.

Celem konferencji, adresowanej do studentów, przedstawicieli świata nauki, mediów, przedstawicieli administracja rządowej i samorządowej oraz społeczeństwa obywatelskiego jest stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji i dyskryminacji.

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem: JM Rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, JM Rektor Politechniki Koszalińskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

            Program oraz szczegóły techniczne podamy wkrótce.

                                                                                              Dr Aleksandra Szczerba-Zawada

aszczerba-zawada@ajp.edu.pl

Back to top