|   EN

Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
„Polskie rewolucje i przełomy. Od konfederacji barskiej do 1989 roku”
19 listopada 2020 r.

 


9.50 – 10.00 Inauguracja konferencji


Panel I: Naród i społeczeństwo
10.00 – 10.10 Dr hab. Henryk Lisiak, prof. WSHiU (Wyższa Szkoła Handlu i Usług
w Poznaniu): Walka o kształtowanie świadomości narodowej Polaków w XIX wieku.
10.10. – 10.20 Prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz (Uniwersytet Zielonogórski) Przed następnym
powstaniem warto zrobić biznesplan (O potrzebie powstaniologii polskiej)
10.20 – 10.30 Mgr Adrian Talarek (Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie) Polskie powstania w XIX wieku i ich postulaty
niepodległościowe i polityczne
10.30 – 10.40 Dr Natalia Gorzkiewicz (Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie
Wielkopolskim) Rewolucja czy ewolucja? Model rodziny miejskiej w okresie międzywojennym
w Polsce
10.40 – 10.55 Dyskusja
Przerwa 10.55 – 11.00


Panel II Ludzie i organizacje
11.00 – 11.10 Dr Karol Siemaszko (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie
Wielkopolskim) Senator Zygmunt Jundziłł – człowiek czasów przełomu.
11.10 – 11.20 Dr Michał Sywula Powstanie i działalność Milicji Obywatelskiej w Kwidzynie
w latach 1945 – 1949
11.20 – 11.30 Dr Elżbieta Rojowska (Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy) Polska
Misja Wojskowa Badania Zbrodni Wojennych w Europie jako kontynuatorka prac Biura
ds. Zbrodni Wojennych przy polskim rządzie emigracyjnym
11.30 – 11.40 Mgr Mariusz Domżalski: Dostosowanie prawa karnego na potrzeby władzy
w pierwszych latach PRL-
11.40 – 11.50 Dr hab. Adam Romejko (Uniwersytet Gdański) Motyw ofiary w narracji
emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii
11.50 – 12.00 Ks. dr Adrian Put (Kuria diecezji zielonogórsko – gorzowskiej) Kontynuacja czy
nowy początek? Znaczenie zmian administracyjnych Kościoła katolickiego na Ziemi Lubuskiej
i Pomorzu Zachodnim z 1972 roku w ocenie kard. Stefana Wyszyńskiego"
12.00 – 12.10 Natalia Cybul (Akademia im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Poglądy Cesare Lombroso na przestępczość kobiet w ocenie polskich prawników przełomu XIX
i XX wieku.
12.10 – 12.20 Dyskusja


Panel III Miejsca i wydarzenia
12.20 – 12.30 Dr Jan Walczak (Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach) Festiwal
Czechosłowackiej Kultury Niezależnej we Wrocławiu 3-5 listopada 1989 r. - preludium
aksamitnej rewolucji
12.30 – 12.40 Dr Krzysztof Prętki (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu)
12.40 – 12.50 Mgr Michał Filipowicz (Uniwersytet Rzeszowski) Fortyfikacje konfederatów
barskich w Małopolsce - monumentalne i nowoczesne twierdze, czy archaiczne i absurdalne
dzieła obronne"
12.50 – 13.00 Mgr Maciej Kędzierski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Architektura
dekady Gierka. Co nam pozostało z tamtych lat?


Dyskusja 13.00 – 13.15
Zakończenie konferencji

Back to top