|   EN

W dniu 28 stycznia br. na terenie Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Krajeńskich pracownicy Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego – mgr Waldemar Kaak i mgr Dariusz Maciejewski przeprowadzili badanie będące elementem dysertacji nt. Koncepcji interoperacyjności systemu informacyjnego zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu realizowanej w Wojskowej Akademii technicznej w Warszawie.

W badaniach wzięli udział jako eksperci: Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Krajeńskich insp. Tomasz Zgirski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Górniak, Ryszard Paszkowski – główny specjalista Starosty Powiatowego ds. Zarządzania Kryzysowego wraz ze współpracownikami.    Na kanwie opracowanej koncepcji ćwiczenia i wprowadzeniu w sytuację kryzysową, uczestnikom zaprezentowano możliwości organizacji współdziałania w zakresie interoperacyjności informacyjnej pomiędzy służbami. Do badań wykorzystano będący na wyposażeniu Interdyscyplinarnego Laboratorium Analiz Europejskich Systemów Bezpieczeństwa Akademii im. Jakuba z Paradyża sprzęt umożliwiający integrację radiowych środków komunikacji. W trakcie ćwiczenia w ciągu 10  minut od rozpoczęcia czasu operacyjnego zestawiona została łączność dla dwóch głównych służb uczestniczących w likwidacji hipotetycznego zdarzenia. Umożliwiło im to działanie na wspólnej płaszczyźnie łączności i zapewnieniu interoperacyjności w tym zakresie.

Skuteczność przyjętego modelu ocenili przedstawiciele zaproszonych służb i instytucji. Przedstawiona propozycja rozwiązania tego typu zyskała bardzo dobre oceny. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że dostrzeżono możliwości wykorzystania tego rozwiązania w realnych sytuacjach kryzysowych. Przeprowadzona ankieta wśród ekspertów zostanie wykorzystana do dalszych badań i rozważań.

Uczestnicy wyrazili zainteresowanie współpracą z Akademią dot. rozwoju interoperacyjności systemu informacyjnego zarządzania kryzysowego na szczeblu powiatu nie tylko w aspekcie technicznym ale także organizacyjnym.
Mgr Waldemar Kaak,
Mgr Dariusz Maciejewski.

1. Sprzęt wykorzystany do badań.

Sprzet

2. Uczestnicy badania.

Uczestnicy

Back to top