Wydział Ekonomiczny - aktualności

logo ns#InwestStory to cykl spotkań przygotowany z myślą o osobach, które chcą rozpocząć swoją przygodę na rynku finansowym oraz dla inwestorów chcących poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę. Spotkania prowadzone są przez praktyków, którzy podzielą się z Tobą wiedzą i doświadczeniem na temat inwestowania. Dodatkowo poznasz analityków, którzy na co dzień odpowiadają za sporządzenie rekomendacji, a także współpracują z giełdową gazetą „Parkiet” przy tworzeniu portfela fundamentalnego. Ponadto przedstawią wyniki wydawanych przez nich rekomendacji.

gomad logo poziomW dniu 02 lutego 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Fabryką Maszyn do Drewna „Gomad” sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny oraz zarządzanie, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki.  

Rewidenci 003 825x51026 stycznia 2018 roku w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim odbył się jubileusz 25 lecia istnienia Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wielkopolskim. Uroczystego otwarcia jubileuszu dokonał Prezes Regionalnej Rady Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wielkopolskim Henryk Michał Drewniak. Akademię im. Jakuba z Paradyża reprezentowali Dziekan Wydziału Ekonomicznego Pani dr Małgorzata Trocka oraz Kierownik Zakładu Rachunkowości i Zarządzania Finansami dr Andrzej Kuciński.

logo cdpW dniu 24 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Kancelarią Biegłych Rewidentów CDP sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny.  

społem logoW dniu 23 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Myśliborzu, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny.  

ZUSW dniu 22 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział w Gorzowie Wielkopolskim, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny oraz kierunku zarządzanie, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki.  

Lokalizacja

Kontakt

Back to top