Wydział Ekonomiczny - aktualności

logo Rachunkowo 326 października 2016 roku w Auli im. Stanisława Kirkora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka. Organizatorem konferencji był Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy współpracy z Pracownią Analiz Gospodarczych Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Oddziałem Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wielkopolskim, a także Regionalnym Oddziałem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wielkopolskim.

ZUS26 września 2016 roku w auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się debata zorganizowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Była ona częścią przeprowadzanego w całej Polsce przeglądu systemu emerytalnego, pod hasłem "Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności". Rozwiązania dotyczące systemu emerytalnego w Polsce oceniane były szczególnie przez pryzmat istniejących przepisów, zachodzących zmian demograficznych, ewolucji rynku pracy oraz oczekiwań pracodawców i pracowników.

logo Rachunkowo 3

Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE TEORIA I PRAKTYKA, która odbędzie się 26 października 2016 r.

 
Współorganizatorzy:

Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
Pracownia Analiz Gospodarczych

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim


Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Studia na kierunku ZARZĄDZANIE o profilu ogólnoakademickim dostarczają studentowi wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu oraz wyposażają studenta  w umiejętności i kompetencje niezbędne do diagnozowania, analizowania oraz wskazywania kierunków zmian w funkcjonowaniu organizacji we współczesnym otoczeniu gospodarczym.

Studia na kierunku EKONOMIA o profilu praktycznym dostarczają studentowi wszechstronnej wiedzy z zakresu przedmiotów ekonomicznych, a także wyposażają studenta w umiejętności i kompetencje niezbędne do diagnozowania, analizowania i wskazywania kierunków zmian stanu gospodarki i jej podmiotów.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top