|       |   EN

Wydział Ekonomiczny - aktualności

Szanowni Studenci,
w ramach wykładu STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH I SPEDYCYJNYCH w dniu 27.10.br o godzinie 10:15 dla studentów trzeciego roku logistyki, zapraszamy na spotkanie wszystkich chętnych z właścicielami punktu epaka w Gorzowie Wielkopolskim. Warto nadmienić, iż właściciele punktu - Pani Natalia Chojnacka - absolwentka naszej Uczelni oraz Pan Mateusz Kędziorski zostali laureatami nagrody Debiut Roku 2020/2021 dla Oddziału Epaka w Gorzowie Wielkopolskim. 

Uwaga studenci pierwszego roku!


Szkolenie bhp i biblioteczne, w ramach Dnia Adaptacyjnego, znajduje się na platformie e-dziekanat w zakładce e-learning i będzie dostępne do 15 listopada 2021 r. Szkolenie jest obowiązkowe, uzyskanie zaliczenia odbędzie się na podstawie oświadczenia, znajdującego się także na platformie e-dziekanat, odesłanego na adres e-mailowy jmuniak@ajp.edu.pl . Na pierwszych zajęciach przedstawiciele poszczególnych wydziałów przekażą studentom informacje dotyczące funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W trakcie tego spotkania studenci będą składać obowiązkowe ślubowanie przed przedstawicielami Uczelni.

nowośćWydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża otrzymał pozwolenie Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie i prowadzenie studiów o profilu praktycznym I i II stopnia na kierunku zarządzanie.

Wydział Ekonomiczny kształci studentów zgodnie z aktualnymi potrzebami i trendami rynku pracy. Współpraca z przedsiębiorstwami, organizacjami okołobiznesowymi i jednostkami samorządowymi przyczyniła się do powstania idei studiów o profilu praktycznym w zakresie zarządzania. Koncepcja ta została pozytywnie zaopiniowania przez członków Konwentu WE oraz inne podmioty będące przedstawicielami szeroko pojętej sfery gospodarczej. Ponadto wypracowane rozwiązania dydaktyczne pozostają w ścisłym powiązaniu z obszarami badawczymi pracowników naukowych Wydziału, co gwarantuje łączenie praktycznego charakteru studiów z najnowszymi osiągnięciami nauki w zakresie zarządzania i nauk pokrewnych.

kawaW dniu 26 maja 2021 roku na Wydziale Ekonomicznym w ramach cyklu „Przy kawie o sprawie” , odbyło się webinarium pt. „Rozpoczynasz działalność gospodarczą – masz wybór”,  które poprowadziła Pani Anna Wielogórska – ekspert ZUS z Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji, Opiekun Płatnika Strategicznego.

nzb logo stretch 200x84W dniu 27.05.2021 odbył się na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wykład na temat Czy jesteśmy cyber (nie)bezpieczni?, który wygłosił Pan Andrzej Karpiński - Dyrektor ds. bezpieczeństwa Grupa BIK.

Back to top