legia akademickaNasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego.

Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czawsie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia w warunkach poligonowych.

http://www.mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/komunikat-mon-m2017-10-18/

Pobierz plik (program szkolenia.pdf)program szkolenia.pdf

 

Studenci zainteresowani przystąpieniem do Programu Legii Akademickiej, proszeni są o zapisanie się w dziekanacie Wydziału Ekonomicznego w terminie do 8 listopada 2017 r.

 

Projekt piloztażowy pt. "Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej - część teoretyczna" jest finansowany ze środków Mnisterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top