Dnia  8 grudnia 2017 roku  o godzinie 16.00 w budynku  nr  8 sala 302 przy ul. F. Chopina 52, odbędzie się uzupełniające szkolenie BHP  dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku  oraz ślubowanie (dotyczy tylko studentów, którzy  nie uczestniczyli w szkoleniu podczas dni adaptacyjnych).

Przypominam, iż bez odbytego szkolenia BHP semestr zimowy nie zostanie zaliczony.

J.M


Lokalizacja

Kontakt

Back to top