1. Podstawowym celem konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców Akademii im. Jakuba z Paradyża był podział środków na finansowanie konkretnych badań naukowych lub prac rozwojowych i/lub ich efektów oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców.
  2. W konkursie mógł wziąć udział pracownik Wydziału, który zgodnie z definicją młodego naukowca, o której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 ze zm.), nie przekroczył 35 roku życia w roku składania wniosku.
  3. W związku z powyższym w wyniku oceny merytorycznej wniosków pracowników Wydziału Ekonomicznego, dnia 19 grudnia 2017 r. Komisja konkursowa zaopiniowała pozytywnie przyznanie dofinasowania na badania naukowe oraz zadania z nimi związane Pani:
    dr Ewelinie Gutowskiej w kwocie 3.800,00 zł.Gorzów Wielkopolski, 19 grudnia 2017 r.

Dziekan Wydziału Ekonomicnzego

prof. nadzw. dr hab. Paweł Prüfer

Lokalizacja

Kontakt

Back to top