W ramach realizowanej współpracy Wydziału Ekonomicznego z interesariuszami zewnętrznymi zostały przesłane propozycje tematów prac dyplomowych. 

1.       Informatyczne wspomaganie procesów zaopatrzenia i kooperacji w zakładzie produkcyjnym

2.       Sterowanie procesem emisji i obiegu dokumentów produkcyjnych w przedsiębiorstwie o produkcji jednostkowej i krótkoseryjnej

Prace dyplomowe będą realizowane w ramach seminariów dyplomowych i powiązane z realizacją studenckiej praktyki zawodowej w przedsiębiorstwie, które zapozna studenta z problematyką  przyszłej pracy dyplomowej. 

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw współpracy z przedsiębiorcami

dr Andrzej Kuciński

Lokalizacja

Kontakt

Back to top