ZUSW dniu 22 stycznia 2018 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oddział w Gorzowie Wielkopolskim, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny oraz kierunku zarządzanie, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki.  

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Jest jednostką sektora finansów publicznych. Instytucję powołano do życia rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mościckiego z 24 października 1934 r., poprzedzone uchwaleniem przez Sejm RP w marcu 1933 r. tzw. ustawy scaleniowej, która integrowała rozproszone dotąd systemy zabezpieczenia społecznego. ZUS od początku swojego istnienia był i pozostaje nadal instytucjonalną podstawą systemu ubezpieczeń społecznych jako jednego z najważniejszych aspektów funkcjonowania polskiej wspólnoty politycznej i obywatelskiej.

 

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją studenckiej praktyki zawodowej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim ze strony Uczelni w ramach zawartego porozumienia jest dr Andrzej Kuciński – opiekun praktyk zawodowych dla kierunku finanse i rachunkowość oraz dr Katarzyna Zioło-Gwadera dla kierunku zarządzanie.

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw współpracy z przedsiębiorcami

dr Andrzej Kuciński

Lokalizacja

Kontakt

Back to top