logo pocztaW dniu 23 lutego 2018 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Pocztą Polską Spółka Akcyjna, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku logistyka, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny.  

Poczta Polska to firma o 460-letniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku – obejmuje prawie 7500 placówek, filii i agencji pocztowych, świadczących usługi Klientom indywidualnym i biznesowym.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją studenckich praktyk zawodowych w Poczcie Polskiej Spółka Akcyjna ze strony Uczelni w ramach zawartego porozumienia jest dr Ewelina Gutowska – opiekun praktyk zawodowych dla kierunku logistyka

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw współpracy z przedsiębiorcami

dr Andrzej Kuciński

Lokalizacja

Kontakt

Back to top