logo ibe 850x283W dniu 12 kwietnia 2018 roku w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się szkolenie dotyczące kwalifikacji rynkowych w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, w którym wziął udział dr A. Kuciński Kierownik Zakładu Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

W ramach spotkania ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Instytutu Badań Edukacyjnych Marcin Tauber przedstawił informacje na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK),  a także przykłady opisu efektów kształcenia wymaganych dla kwalifikacji wraz ze wskazaniem wymagań wobec podmiotów w zakresie walidacji.

 

dr Andrzej Kuciński

Kierownik Zakładu Rachunkowości i Zarządzania Finansami

Lokalizacja

Kontakt

Back to top