nzb logo24.04.2018 na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w godzinach 11:45-13:15 w sali 302 blok numer 6 odbędzie się wykład na temat Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Moduł realizowany jest z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową.

Wiodącymi zagadnieniami są: rozwój gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwo. Sektor bankowy w oczywisty sposób angażuje się w rozwój gospodarki elektronicznej – także poprzez płatności elektroniczne i mobilne, które mają są coraz istotniejsze dla zwiększenia efektywności gospodarki. Jest też szczególnie narażony na cyberataki wobec swoich klientów. Stąd też rosną zupełnie nowe potrzeby – z jednej strony – potrzeba kształtowania właściwych postaw Polaków wobec rozwoju gospodarki elektronicznej oraz nowoczesnych form transakcji płatniczych, z drugiej natomiast – ważna jest ich odpowiednia świadomość w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Wykład przeprowadzi Jarosław Jezierski Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

 

dr Andrzej Kuciński

Uczelniany Koordynator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

Lokalizacja

Kontakt

Back to top