grafika SRKSF12 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się II doroczna konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, FINSKILLS 2018 Pracownik Sektora Finansowego 4.0: Człowiek czy Maszyna?, w której wziął udział dr A. Kuciński kierownik Zakładu Rachunkowości i Zarządzania Finansami Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele banków, firm ubezpieczeniowych, instytucji rynku kapitałowego, izb i organizacji branżowych, infrastruktury sektora, stowarzyszeń branżowych, instytucji edukacyjnych, wyższych uczelni.

W ramach sesji plenarnej konferencji wystąpił Pan  Rafał Kamiński, PARP Sektorowe rady ds. kompetencji: gdzie jesteśmy w procesie budowania systemu rad?, Pani Mariola Szymańska-Koszczyc WIB, Animator SRK SF SRK SF: raport z trasy, plan dalszej podróży, Pani dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, SGH, IBE,  Czy nastaje zmierzch kształcenia uniwersyteckiego dla rynku pracy?, Pan Łukasz Bystrzyński, PWC Polska Walka o talenty Ahead of the curve: Confronting the big talent challenges in financial services, Pani dr hab. Renata Włoch, UW Robot człowiekowi przyjacielem: pracownik sektora finansowego 4.0.

W dalszej części konferencji odbyły się dwie sesje równoległe do wyboru Zaprojektujmy organizację przyszłości w sektorze finansowym – warsztaty Wojciech Kosiorek Korn Ferry/Hay Group oraz Pracodawca marzeń: czego pracownicy oczekują od pracodawców – panel dyskusyjny prof. Andrzej Blikle, PAN dr Bartłomiej Biga, UE w Krakowie Anna Kęsik, ING ks. prof. Grzegorz Polok, UE w Katowicach dr Mateusz Warchał, NSZZ „Solidarność” red. Rafał Woś, tygodnik "Polityka".  Moderator panelu dyskusyjnego był Pan Marcin Stroński, NSZZ „Solidarność”.

W popołudniowej sesji odbyła się sesja plenarna na temat Czy kapitał ludzki sektora finansowego w Polsce będzie dobrze zbilansowany: wyniki pierwszego sektorowego badania kompetencji pracowników sektora SBKL. Wnioski i rekomendacje prof. dr hab. Jarosław Górniak i Zespół Badawczy SBKL Uniwersytetu Jagiellońskiego Kompetencje pracownika sektora finansowego 4.0 DYSKUSJA PANELOWA praktyków rynkowych, komentarz do wyników SBKL Bartłomiej Górniak, Bank Pekao SA, dr Anna Kowalska, PZU SA/PZU Życie SA, Magdalena Legęć, BGŻ BNP Paribas, Wiceprzewodnicząca SRK SF, Piotr Olendski, Deutsche Bank Polska SA. Moderator dyskusji była Pani Mariola Szymańska-Koszczyc, WIB.

Konferencja zakończyła się uroczystą Galą „Ranking największych banków w Polsce”.

 

dr Andrzej Kuciński

pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z przedsiębiorcami

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top