Logo NZB Centralne z haslem jpg RGB 1920x960 150224 GKW dniu 13 czerwca 2018 roku w Warszawie Double Tree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw odbyło się spotkanie koordynatorów i wykładowców programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem (NZB), w którym wziął udział dr A. Kuciński uczelniany koordynator programu NZB na Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Spotkanie stanowiło podsumowanie kolejnych okresów realizacji programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, a także okazją do wymiany poglądów i doświadczeń z przedstawicielami świata nauki, biznesu oraz administracji publicznej.

W ramach spotkania Piotr Müller Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego omówił szczegółowo zasady przygotowywanej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, „Ustawa 2,0 - Konstytucja dla Nauki”.

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich/Rektor Politechniki Warszawskiej w ramach swojego wystąpienia na temat Kształcenia na potrzeby biznesu w kontekście losów absolwentów Politechniki Warszawskiej wskazał m.in. że edukacja na szczeblu akademickim ma zasadniczo dwa cele, z których żaden nie powinien być umniejszany. Jednym z nich jest przygotowanie elit, zdolnych przejąć w przyszłości odpowiedzialność za kraj, drugim zaś – dostarczenie fachowców dla biznesu.

W dalszej części spotkania Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz poświęcił swoje wystąpienie na temat Edukacji ekonomicznej jako niezbędny element budowania potencjału gospodarczego Polski.

W ramach ogólnopolskiego spotkania koordynatorów i wykładowców programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk kredytowy BIK, w swym wystąpieniu omówił zachowania młodych Polaków w wieku akademickim (18-24 lata) na rynku kredytowym i płatniczym. Była to doskonała okazja również do podsumowania  gry edukacyjnej ScoreHunter,  którego drugą edycję wygrał student kierunku finanse i rachunkowość Wydziału Ekonomicznego Aakademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Na zakończenie spotkania wystąpił Wojciech Leśniewski, menedżer programu Santander Universidades. Zaprezentował on podstawowe założenia tej ponadnarodowej inicjatywy, wskazał też na zaangażowanie w program Banku Zachodniego WBK.

 

dr Andrzej Kuciński

Uczelniany koordynator programu Nowoczesne Zarządzanie Bziensem

Lokalizacja

Kontakt

Back to top