logo innekoW dniu 14 stycznia 2019 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Inneko sp z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny oraz logistyka studia pierwszego stopnia, profil praktyczny kierunku zarządzanie, studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki.  

INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. to firma z długoletnią tradycją, która swoją działalność rozpoczęła w 1992 roku. INNEKO Sp. z o.o., aby sprostać wymaganiom ochrony środowiska nieprzerwanie inwestuje w nowoczesne technologie zagospodarowania odpadów. Głównym obszarem działalności INNEKO Sp. z o.o. od ponad 20 lat jest profesjonalne unieszkodliwianie odpadów. Podstawowym zadaniem jest segregacja odpadów komunalnych i ograniczanie do minimum odpadów kierowanych na składowisko.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją studenckiej praktyki zawodowej w Inneko sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim ze strony Uczelni w ramach zawartego porozumienia jest dr Andrzej Kuciński – opiekun praktyk zawodowych dla kierunku finanse i rachunkowość, dr Agnieszka Wala dla kierunku logistyka oraz dr Albin Skwarek dla kierunku zarządzanie.

 

Pełnomocnik Dziekana do spraw współpracy z przedsiębiorcami

dr Andrzej Kuciński

Lokalizacja

Kontakt

Back to top