|       |   EN

Baner SwB 2021W dniu 14.12.2021r. na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się X, jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Skuteczność w biznesie" pod hasłem „Współpraca nauki i biznesu szansą rozwoju gospodarki”.  

Z uwagi na stan epidemii, tegoroczna edycja konferencji odbyła się w formule hybrydowej, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących obostrzeń. 

Strukturę konferencji budowało 5 bloków tematycznych: nauka i biznes, wyzwania i kierunki rozwoju współczesnego biznesu, debata przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji okołobiznesowych,  nauka i biznes - sesja międzynarodowa, gospodarka cyfrowa: nowa architektura biznesu i transformacja kompetencji – sesja międzynarodowa. Uczestnicy Konferencji reprezentowali liczne ośrodki naukowe  z Polski, Ukrainy, Kazachstanu i Uzbekistanu, a także organizacje z otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa. 

Głównym celem konferencji była analiza różnorodnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstw, oraz tendencji kształtujących relacje między organizacjami, a coraz mniej przewidywalnym otoczeniem. 

Prezentowane w ramach Konferencji treści rozpatrywane były wieloaspektowo, odnosząc się zarówno do wymiarów gospodarczych, prawnych, technologicznych, jak i społecznych, ukazując różne podejścia i rozwiązania problemów współczesnego biznesu. Stały się one doskonałą okazją do wymiany myśli, poglądów i doświadczeń.

Organizatorzy Konferencji dziękują wszystkim uczestnikom przedmiotowego wydarzenia, zapraszając jednocześnie do uczestnictwa w przyszłorocznej jego edycji. 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji 

dr Ewa Chomać-Pierzecka

SwB 1

SwB 2

SwB 3

Back to top