|       |   EN

Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy „Przedsiębiorczość”.

Konkurs „Przedsiębiorczość” organizowany jest w trybie on-line – przy użyciu kombinacji programu Microsoft Forms oraz aplikacji Teams i składa się z jednego etapu. Konkurs odbywa się w szkole przystępującej do konkursu 23 marca 2022 roku o godzinie 10:00. Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie zgłoszeni przez swoje szkoły drogą elektroniczną na adres: konkurs.przedsiebiorczosc@ajp.edu.pl. Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i dostępna jest w zakładce „REGULAMIN”.

Back to top