|       |   EN

 

praktyki zawodowe

W dniu 14 marca 2022 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Biurem Obsługi Księgowej Małgorzata Kowalska w Gorzowie Wielkopolskim, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia, profil praktyczny.

Biuro Biurem Obsługi Księgowej Małgorzata Kowalska to firma z wieloletnim doświadczeniem działająca w Gorzowie Wielkopolskim. Biuro Obsługi Księgowej świadczy kompleksowe usługi firm w zakresie ksiąg i rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją studenckiej praktyki zawodowej z Biurem Obsługi Księgowej Małgorzata Kowalska ze strony Uczelni w ramach zawartego porozumienia jest dr Andrzej Kuciński – opiekun praktyk zawodowych dla kierunku finanse i rachunkowość.

 

dr Andrzej Kuciński

Wydziałowy koordynator do spraw praktyk studenckich

Back to top