|       |   EN

praktyki zawodowe

Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych z Biurem Rachunkowym Liliana Sławecka

W dniu 17 marca 2022 roku zostało podpisane porozumienie w sprawie nawiązania współpracy w zakresie studenckich praktyk zawodowych z Biurem Rachunkowym Liliana Sławecka w Gorzowie Wielkopolskim, pozwalające odbyć studencką praktykę zawodową dla studentów kierunku finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia, profil praktyczny.  

Biurem Rachunkowym Liliana Sławecka to firma z wieloletnim doświadczeniem świadcząca usługi rachunkowo-księgowe oraz z doradztwa podatkowego.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją studenckiej praktyki zawodowej z Biurem Rachunkowym Liliana Sławecka ze strony Uczelni w ramach zawartego porozumienia jest dr Andrzej Kuciński – opiekun praktyk zawodowych dla kierunku finanse i rachunkowość.

                dr Andrzej Kuciński

Wydziałowy koordynator do spraw praktyk studenckich

Back to top