|       |   EN

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i firma Soneta sp. z o.o. organizują konkurs „Księgowi Przyszłości”. Konkurs kierowany jest przede wszystkim do pracujących już zawodowo księgowych oraz do studentów wyższych uczelni – przyszłych praktyków zawodu. Ma za zadanie sprawdzenie wiedzyz rachunkowości, umiejętności współpracy i dobrej komunikacji w zespole, znajdujących się w nim członków drużyn, a także działania pod presją czasu. Uczestniczyć w nim będą drużyny trzyosobowe zarówno w edycji dla zawodowców, jak i dla studentów. Zakres tematyczny obejmuje nie tylko rachunkowość, ale także wiedzę z innych obszarów, z którymi ma do czynienia księgowy, m.in. finanse, podatki i etykę.

Konkurs ma przede wszystkim promować księgowych jako pracujących etycznie, zgodnie z wysokimi standardami zawodowymi profesjonalistów, podnoszących swoje kwalifikacje, potrafiących prowadzić księgi rachunkowe, jak również zarządzać finansami. Będzie nie tylko upowszechniał wiedzę o zawodach związanych z rachunkowością, ale także integrował środowisko.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie członków drużyny w danej kategorii na stronie www.ksiegowiprzyszlosci.pl, za pomocą specjalnie przygotowanego formularzu zgłoszeniowego do 9 kwietnia 2014 r., tj. ostatniego dnia, w którym można rozwiązać część A pierwszego etapu testu eliminacyjnego.

Organizator podzielił Polskę na 6 następujących okręgów:

1 – mazowieckie, podlaskie;

2 – małopolskie, podkarpackie, lubelskie;

3 – dolnośląskie, opolskie;

4 – wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie;

5 – kujawsko pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie;

6 – łódzkie, śląskie, świętokrzyskie. 

O przynależności do danego okręgu decyduje miejsce zamieszkania lidera drużyny, wskazane w zgłoszeniu. 

Konkurs składa się z trzech etapów, w tym pierwszy i trzeci są dwuczęściowe. W części A etapu I – każda trzyosobowa drużyna otrzyma do rozwiązania zestaw 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru z rachunkowości. Do części B etapu I przejdą zespoły, które prawidłowo odpowiedzą na 50 % pytań. Do części B etapu I zakwalifikują się również drużyny z „dziką kartą”, wytypowane przez oddziały okręgowe SKwP i Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych SKwP – po jednej
z każdego oddziału i jedna z Instytutu, maksymalnie „dziką kartę” może otrzymać 27 zespołów. W części B etapu I każda drużyna otrzyma do rozwiązania zestaw
30 pytań testowych jednokrotnego wyboru m.in. z rachunkowości, podatków, finansów, etyki. Do półfinału przechodzi: do 5. drużyn studenckich z każdego okręgu (max 30), do 10. drużyn zawodowych z każdego okręgu (max 60).

Etap II – półfinał odbędzie się na platformie internetowej www.ksiegowiprzyszłosci.pl w dniach 15-16 maja 2014 roku. Każda drużyna otrzyma do rozwiązania zestaw 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Na podstawie zweryfikowanych odpowiedzi na pytania etapu drugiego, do finału przejdzie po 1 najlepszej drużynie zawodowej i po 1 drużynie studenckiej z każdego okręgu (to jest maksymalnie 12 drużyn).

Etap trzeci – finałowy zostanie rozegrany przed jury i częściowo przed publicznością. Gala i finał odbędą się 10 czerwca br. w Łazienkach Królewskich (Stara Pomarańczarnia) w Warszawie, by jednocześnie uczcić, ustanowiony przez SKwP i obchodzony już po raz piąty, Dzień Księgowego.

Zmagania finałowe obejmą nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także umiejętność radzenia sobie w nietypowych sytuacjach, szybkość i trafność podejmowania decyzji w niesprzyjających warunkach oraz pod presją czasu. Finał pozwoli na sprawdzenie czy uczestnicy są nie tylko dobrymi księgowymi, ale także menedżerami, czy dysponują umiejętnościami zarządczymi. Dla zwycięzców przewidziano cenne i atrakcyjne nagrody. W konkursie nie mogą brać udziału biegli rewidenci, doradcy podatkowi, laureaci trzech pierwszych miejsc w innych ogólnopolskich konkursach tego typu (np. Księgowy Roku, Lider Księgowości).

Nad stroną merytoryczną konkursu czuwa Stowarzyszenie, a bezpośrednio Rada Programowa, w skład której wchodzą: jej przewodniczący – prof. Zbigniew Luty (przewodniczący Rady Naukowej SKwP, prezes Dolnośląskiego Oddziału SKwP, kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu), dr Teresa Cebrowska(wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, członek Rady Naukowej SKwP), Adam Kęsik (członek Zarządu Głównego SKwP), prof. Ewa Walińska (członek Rady Naukowej SKwP, dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Rachunkowości oraz kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej na Wydziale Zarządzania UŁ), Robert Czuła – prezes firmy Soneta sp. z o.o. oraz Jadwiga Wojtas – dyrektor ds. produkcji i rozwoju systemu enova firmy Soneta sp. z o.o.

Konkurs został objęty honorowymi patronatami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwa Gospodarki. Partnerami honorowymi zostali Związek Banków Polskich i Business Centre Club. Wśród partnerów merytorycznych znajdują się: Konferencja Rektorów Uczelni Ekonomicznych, Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Studenckie Forum BCC i AIESEC.

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia konkursu zwracamy się z prośbą o wyznaczenie osoby z Państwa oddziału do kontaktów w sprawach konkursowych, np. wysyłki mailingu informacyjnego i zaproszeń do udziału w konkursie do Państwa członków oraz uczestników szkoleń i kursów. Uprzejmie proszę o przesłanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail wyznaczonej osoby na adres: katarzyna.bernat@skwp.pl. Wdzięczna będę za jak najszybsze, jeśli to możliwe do piątku 28 lutego 2014 r., ich przekazanie.

Dołączam również tabelkę ze szczegółowym rozpisaniem przebiegu konkursu, regulamin konkursu zostanie przesłany w przyszłym tygodniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – bardzo proszę o kontakt: Katarzyna Bernat – 22/583 49 43, Małgorzata Szczepańska – 22/583 49 41 lub 662 040 041.

 

Z poważaniem.

Małgorzata Szczepańska
rzecznik prasowy ZG SKwP

    

całość_Przebieg_konkursu

         

Back to top