|   EN

Wydział Humanistyczny - aktualności

Uwaga Studenci trzeciego roku studiów I stopnia oraz drugiego roku studiów II stopnia
(r. 2018/2019)


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6/0101/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, tekst pracy dyplomowej musi być poddany weryfikacji programem antyplagiatowym. Przed procedurą antyplagiatową praca zostanie przekazana do komisji weryfikującej prace pod kątem zgodności z wydziałowymi standardami pisania pracy dyplomowej. Zatwierdzone przez promotora prace dyplomowe (podpisane na stronie tytułowej) należy złożyć w dniach 6-31 (zmiana) maja 2019 roku w Sekretariacie Wydziału Humanistycznego przy ul. Teatralnej 25, pokój 107, od poniedziałku do piątku w godz. 9-14.

 

 

Wykaz promotorów  r.a. 2018/2019

 

Filologia polska - I stopnia:

- dr hab. Ewa Golachowska

- dr hab. Franciszek Pilarczyk

- dr Jowita Żurawska-Chaszewska

 

 Filologia polska - II stopnia:

- prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

 - dr hab. Ewa Golachowska

- dr hab. Jonna Rychter

- dr hab. Katarzyna Taborska

 

Filologia angielski - I stopnia

- dr Joanna Bobin

- dr Paulina Kłos-Czewrwińska

- dr Magdalena Witkowska

 

 Filologia angielska - II stopnia

- dr Joanna Bobin

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia germańska:

- dr Anna Bielewicz-Dubiec

- dr Joanna Dubiec-Stach

- dr Renata Nadobnik

- dr hab. Igor Panasiuk

 

Pedagogika - I stopnia:

- dr Aneta Baranowska

- dr Jolanta Gebreselassie

- dr Danuta Godlewska

- dr Ewa Koprowiak

- dr Anna Lis-Zaldivar

- dr Dorota Skrocka

- dr Bogumiła Walak

 

Pedagogika - II stopnia:

- dr hab. Beata Orłowska

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

- prof. dr hab. Zabigniew Romańczuk

- dr hab. Ewa Ryś

- dr hab. Andrzej Sowiński

- dr hab. Marcin Wasilewski

 

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

Back to top