|       |   EN

Wydział Humanistyczny - aktualności

WYDZIAŁ  HUMANISTYCZNY 

rok akademicki 2021/2022

 

 WH obrony r.a. 2021-2022.docxwordx.gif

Uwaga Studenci trzeciego roku studiów I stopnia oraz drugiego roku studiów II stopnia (r. 2022/2023)


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 34/0101/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, tekst pracy dyplomowej musi być poddany weryfikacji programem antyplagiatowym. Przed procedurą antyplagiatową praca zostanie przekazana do komisji weryfikującej prace pod kątem zgodności z wydziałowymi standardami pisania pracy dyplomowej. Zatwierdzone przez promotora prace dyplomowe (podpisane na stronie tytułowej) należy złożyć do dnia 31.05.2023 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego przy ul. Teatralnej 25, pokój 121, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

 

pdf.gif

34-21 ZR Nowe prace dyplomowe i egzaminy dyplomowy.pdf

word.gif

strona tytułowa.doc

word.gifinstrukcja przygot pracy w wersji elektron.doc

word.gif

oświadczenie studenta o samodzielnej pracy.doc

word.gifoświadczenie studenta - udzielenie licencji.doc

word.gif

procedura antyplagiatowa.doc

word.gif

formularz oceny pracy dyplomowej.doc

word.gif

protokół egz dypl.doc

Pobierz plik (kody studiów POL-on WH.docx)   kody studiów POL-on W

 

 

 

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

 

FILOLOGIA - JĘZYK ANGIELSKI, STUDIA I STOPNIA

pytania kierunkowe filologia - j. angielski, studia I stopnia.docx

pytania - filologia j. angielski sp. translatorska studia I stopnia.docx

pytania - filologia j. angielski sp. nauczycielska, studia I stopnia.docx

 

FILOLOGIA - JĘZYK ANGIELSKI, STUDIA II STOPNIA

pytania kierunkowe filologia j. angielski, studia II stopnia.docx

pytania filologia j. angielski sp. translatorska studia II stopnia.docx

pytania - dr Magdalena Witkowska, sp. nauczycielska.docx

 

FILOLOGIA - JĘZYK NIEMIECKI, STUDIA I STOPNIA

pytania kierunkowe filologia j. niemiecki sp. nauczycielska.docx

pytania kierunkowe - filologia j.niemiecki, sp. translatorska.docx

pytania - dr Anna Bielewicz-Dubiec.docx 

pytania - dr Joanna Dubiec-Stach.doc

pytania - dr Rafał Piechocki.docx

pytania-prof. Igor Panasiuk.doc

 

PEDAGOGIKA - STUDIA I STOPNIA

pytania kierunkowe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

pytania kierunkowe pedagogika terapeutyczna.docx

pytania kierunkowe - pedagogika wczesnoszkolna

pytania - dr Aneta Baranowska.docx

pytania - dr Ewa Koprowiak.docx

pytania - dr Anna Lis-Zaldivar.docx

pytania - prof. Beata A. Orłowska.docx

pytania I st. - prof. A. Sowiński.docx

pytania - prof. Zbigniew Romańczuk.docx

pytania - prof. Marcin Wasilewski.docx

pytania - prof. Urszula Ostrowska.docx

 

PEDAGOGIKA - STUDIA II STOPNIA

pytania kierunkowe - pedagogika studia II stopnia.docx

 

Pytania dla seminarzystów prof. Urszuli Ostrowskiej, prof. Ewy Ryś, prof. Zbigniewa Romańczuka, prof. Andrzeja Sowińskiego

pytania (terapia pedagogiczna)

pytania (logopedia szkolna)

 

Pytania dla seminarzystów prof. Beaty Orłowskiej

pytania dla mgr - prof. Beata Orłowska.docx

 

Pytania dla seminarzystów prof. Marcina Wasilewskiego

pytania dla mgr - prof. Marcin Wasilewski.docx

 

Uwaga Studenci trzeciego roku studiów I stopnia oraz drugiego roku studiów II stopnia (r. 2022/2023)


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 34/0101/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych na studiach prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża, tekst pracy dyplomowej musi być poddany weryfikacji programem antyplagiatowym.

Przed procedurą antyplagiatową praca zostanie przekazana do komisji weryfikującej prace pod kątem zgodności z wydziałowymi standardami pisania pracy dyplomowej.

Zatwierdzone przez promotora prace dyplomowe (podpisane na stronie tytułowej) należy złożyć do dnia 31.05.2023 roku w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego przy ul. Teatralnej 25, pokój 121, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

 

Wykaz promotorów w r.a. 2022/2023

Filologia polska - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Arkadiusz Kalin

- dr Renata Janicka-Szyszko

 

Filologia polska - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska 

- prof. AJP dr hab. Włodzimierz Moch

 

Filologia język angielski - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Joanna Bobin

- dr Paulina Kłos-Czerwińska

- dr Urszula Paradowska

 

Filologia język angielski - studia II stopnia, stacjonarne

- dr Joanna Bobin

- dr Urszula Paradowska

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia język angielski - studia I stopnia, niestacjonarne

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia język niemiecki - studia I stopnia, stacjonarne

 - prof. AJP dr hab. Renata Nadobnik

 

 

Filologia język niemiecki - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Igor Panasiuk

 

Komunikacja medialna i społeczna - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Wojciech Kuska

 

Pedagogika - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Jolanta Gebreselassie

 

Pedagogika - studia II stopnia, niestacjonarne

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

 

Wykaz promotorów w r.a. 2021/2022

Filologia polska - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Arkadiusz Kalin

- dr Renata Janicka-Szyszko

 

Filologia polska - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Joanna Rychter

- prof. AJP dr hab. Katarzyna Taborska

 

Filologia język angielski - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Joanna Bobin

- dr Paulina Kłos-Czerwińska

- dr Urszula Paradowska

 

 Filologia język angielski - studia I stopnia, niestacjonarne

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia język niemiecki - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Igor Panasiuk

 

Komunikacja medialna i społeczna - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz

- dr Wojciech Kuska

 

Pedagogika - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- dr Aneta Baranowska

- dr Ewa Koprowiak

 

Pedagogika - studia I stopnia, niestacjonarne

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- dr Aneta Baranowska

- dr Ewa Koprowiak

 

Pedagogika - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

- prof. AJP dr hab. Ewa Ryś

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński 

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

- prof. AJP dr Dorota Skrocka

 

Pedagogika - studia II stopnia, niestacjonarne

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

- prof. AJP dr hab. Ewa Ryś

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

- prof. AJP dr Dorota Skrocka

 

 

 

Wykaz promotorów w r.a. 2020/2021

 

Filologia polska - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr Maria Maczel

 

Filologia polska - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz

- prof. AJP dr hab. Joanna Rychter

 

Filologia polska - studia II stopnia, niestacjonarne

- prof. AJP dr hab. Piotr Kładoczny

- prof. AJP dr hab. Joanna Rychter

- prof. AJP dr hab. Katarzyna Taborska

 

Filologia angielska - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Joanna Bobin

- dr Urszula Paradowska

 

Filologia angielska - studia I stopnia, niestacjonarne

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia angielska - studia II stopnia, stacjonarne

- dr Joanna Bobin

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia germańska - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Renata Nadobnik

 

Filologia germańska - studia I stopnia, niestacjonarne

- prof. AJP dr hab. Igor Panasiuk

 

Komunikacja medialna i społeczna - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr Maria Maczel

 

Pedagogika - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

 

Pedagogika - studia I stopnia, niestacjonarne

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

 

Pedagogika - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Beata Orłowska

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

 

Pedagogika - studia II stopnia, niestacjonarne

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

- prof. AJP dr hab. Ewa Ryś

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

 

 

Wykaz promotorów w r.a. 2019/2020

 

Filologia polska - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr Maria Maczel

 

 Filologia polska - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

- prof. AJP dr hab. Joanna Rychter

 

Filologia angielska - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Joanna Bobin

- dr Paulina Kłos-Czerwińska

 

Filologia angielska - studia I stopnia, niestacjonarne

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia germańska - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Igor Panasiuk

 

Filologia germańska  - studia I stopnia, niestacjonarne

- dr Rafał Piechocki

 

Filologia germańska - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Igor Panasiuk

 

Komunikacja medialna i społeczna - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Wojciech Kuska

 

Pedagogika - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Beata Orłowska

- prof.  dr hab. Zbigniew Romańczuk

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

 

Pedagogika - studia I stopnia, niestacjonarne

- prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk

- prof. AJP. dr hab. Marcin Wasilewski

 

Pedagogika - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Ewa Ryś

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

 

Pedagogika - studia II stopnia, niestacjonarne

- prof. dr hab.  Zbigniew Romańczuk

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

Back to top