|       |   EN

Wydział Humanistyczny - aktualności

Opiekunowe grup studenckich 1 roku

rocznik 2022/2023

 

Filologia angielska I i II stopnia

dr Joanna Bobin

joanna.bobin@gmail.com 

 

Filologia niemiecka I i II stopnia

dr Joanna Dubiec-Stach

jdubiec1@wp.pl 

 

Filologia polska I i II stopnia

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl

 

Komunikacja medialna i społeczna

 dr Renata Janicka-Szyszko

rjanicka-szyszko@ajp.edu.pl 

 

Pedagogika I, II stopnia, jednolita magisterska

dr Aneta Baranowska

abaranowska@ajp.edu.pl 

 

 

Opiekunowe grup studenckich 1 roku

rocznik 2021/2022

 

Filologia angielska I i II stopnia

dr Urszula Paradowska

uparadowska@ajp.edu.pl

 

Filologia niemiecka I  stopnia

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

rosada_xl@wp.pl

 

 

 

Komunikacja medialna i społeczna

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl

 

Pedagogika I, II stopnia, jednolita magisterska

dr Bożena Majewicz

bmajewicz@ajp.edu.pl

 

 

 

Opiekunowe grup studenckich 1 roku

rocznik 2020/2021

 

 

Filologia angielska I i II stopnia

mgr Bożena Franków-Czerwonko

bozenafc@gmail.com 

dyżur: poniedziałek godz. 13.15-14.00

MS Teams

 

Filologia niemiecka I i II stopnia

prof. AJP dr hab. Renata Nadobnik

rnadobnik@ajp.edu.pl

dyżur: piątek godz. 14.45-15.30

MS Teams

 

Filologia polska I i II stopnia

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl 

dyżur: środa  godz. 16.00-16.45

MS Teams 

 

Komunikacja medialna i społeczna

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl 

dyżur: środa godz. 16.00-16.45

MS Teams

 

Pedagogika I stopnia

mgr Marta Wawrzyniak

wawrzyniakmarta@wp.pl

dyżur: środa godz. 11.30-12.15

MS Teams

 

Pedagogika II stopnia

dr Dorota Skrocka

dorota.skrocka@gmail.com 

dyżur: wtorek godz. 10.00-10.45

MS Teams

 

 

Opiekunowie grup studenckich 1 roku

   rocznik 2019/2020

Filologia angielska

dr Joanna Bobin

joanna.bobin@gmail.com

dyżur: wtorek godz. 12.30-13.13

MS Teams

 

Filologia germańska 

dr Joanna Dubiec-Stach

jdubiec1@wp.pl

dyżur: wtorek godz. 10.00-10.45

MS Teams

 

Filologia polska

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl 

dyżur: środa godz. 16.00-16.45

MS Teams

 

Komunikacja medialna i społeczna

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl 

dyżur: środa godz. 16.00-16.45

MS Teams

 

Pedagogika I i II stopnia

dr Dorota Skrocka

dorota.skrocka@gmail.com

dyżur: wtorek godz. 10.00-11.45

MS Teams

 

 

  

 

   

 

 

 

 

kierunek - filologia polska I i II stopnia

kierunek - komunikacja medialna i społeczna I stopnia

kierunek - pedagogika jednolite magisterskie

kierunek - pedagogika II stopnia 

 

kierunek – filologia I i II stopnia

w zakresie:  język niemiecki, język niemiecki od podstaw

w zakresie: język angielski, język angielski od podstaw

kierunek - pedagogika I stopnia

 

Godziny urzędowania:

 

poniedziałek - od 8.00 do 12.00

wtorek - od 8.00 do 12.00

środa - od 8.00 do 12.00

czwartek - od 8.00 do 12.00

piątek - od 8.00 do 12.00

 

w czasie zjazdów:

sobota - od 9.00 do 13.00

 

 

 

mgr Małgorzata Cywińska

ul. Teatralna 25; pokój nr 121

tel. 095 721 60 82

mcywinska@ajp.edu.pl

 

mgr Monika Rogacz

ul. Teatralna 25; pokój nr 121

tel. 95 721 60 82

mrogacz@ajp.edu.pl

 

 

 

 

Koordynator ds. działalności naukowej AJP

mgr Justyna Kopaniecka

ul. Teatralna 25; p.107

tel. 095 721 60 35

jkopaniecka@ajp.edu.pl 

wh@ajp.edu.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

od poniedziałku do piątku: 9.00-14.00

 

 

 

Koordynator ds. administracji Wydziału Humanistycznego

mgr Agnieszka Dykas

tel. 95-7216-054

adykas@ajp.edu.pl

 

 

Dziekan Wydziału Humanistycznego
prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz
ul. Teatralna 25, p.107, tel. 95 721 60 35
e-mail: aniekrewicz@ajp.edu.pl

 dyżury dla studentów:

I-II tydzień czwartek w godzinach: 9:00 - 10:00

 

 

Prodziekan Wydziału Humanistycznego

dr Jolanta Gebreselassie
ul. Teatralna 25, p.107, tel. 95 721 60 35
e-mail: jgebreselassie@ajp.edu.pl

 dyżury dla studentów:

I-II tydzień piątek w godzinach: 11:00 – 12:00

 

 
Kierownik Zakładu Języka Polskiego
prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska
ul. Teatralna 25, bud. 3, p. 3
e-mail: rektor@ajp.edu.pl
tel. / fax 95 721 60 22, tel. 95 721 60 23

 

Kierownik Zakładu Edukacji
dr Bożena Majewicz
ul. Teatralna 25, p. 107
e-mail: bmajewicz@ajp.edu.plKierownik Zakładu Języka Angielskiego
dr Joanna Bobin
ul. Teatralna 25, bud.3, p.5
e-mail: joanna.bobin@gmail.com

 

Kierownik Zakładu Języka Niemieckiego
dr Joanna Dubiec-Stach
ul. Teatralna 25, bud.3, p.7
e-mail: jdubiec1@wp.pl

 

 

 

 

 

Back to top