|       |   EN

Opiekunowe grup studenckich 1 roku

rocznik 2022/2023

 

Filologia angielska I i II stopnia

dr Joanna Bobin

joanna.bobin@gmail.com 

 

Filologia niemiecka I i II stopnia

dr Joanna Dubiec-Stach

jdubiec1@wp.pl 

 

Filologia polska I i II stopnia

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl

 

Komunikacja medialna i społeczna

 dr Renata Janicka-Szyszko

rjanicka-szyszko@ajp.edu.pl 

 

Pedagogika I, II stopnia, jednolita magisterska

dr Aneta Baranowska

abaranowska@ajp.edu.pl 

 

 

Opiekunowe grup studenckich 1 roku

rocznik 2021/2022

 

Filologia angielska I i II stopnia

dr Urszula Paradowska

uparadowska@ajp.edu.pl

 

Filologia niemiecka I  stopnia

dr Małgorzata Czabańska-Rosada

rosada_xl@wp.pl

 

 

 

Komunikacja medialna i społeczna

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl

 

Pedagogika I, II stopnia, jednolita magisterska

dr Bożena Majewicz

bmajewicz@ajp.edu.pl

 

 

 

Opiekunowe grup studenckich 1 roku

rocznik 2020/2021

 

 

Filologia angielska I i II stopnia

mgr Bożena Franków-Czerwonko

bozenafc@gmail.com 

dyżur: poniedziałek godz. 13.15-14.00

MS Teams

 

Filologia niemiecka I i II stopnia

prof. AJP dr hab. Renata Nadobnik

rnadobnik@ajp.edu.pl

dyżur: piątek godz. 14.45-15.30

MS Teams

 

Filologia polska I i II stopnia

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl 

dyżur: środa  godz. 16.00-16.45

MS Teams 

 

Komunikacja medialna i społeczna

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl 

dyżur: środa godz. 16.00-16.45

MS Teams

 

Pedagogika I stopnia

mgr Marta Wawrzyniak

wawrzyniakmarta@wp.pl

dyżur: środa godz. 11.30-12.15

MS Teams

 

Pedagogika II stopnia

dr Dorota Skrocka

dorota.skrocka@gmail.com 

dyżur: wtorek godz. 10.00-10.45

MS Teams

 

 

Opiekunowie grup studenckich 1 roku

   rocznik 2019/2020

Filologia angielska

dr Joanna Bobin

joanna.bobin@gmail.com

dyżur: wtorek godz. 12.30-13.13

MS Teams

 

Filologia germańska 

dr Joanna Dubiec-Stach

jdubiec1@wp.pl

dyżur: wtorek godz. 10.00-10.45

MS Teams

 

Filologia polska

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl 

dyżur: środa godz. 16.00-16.45

MS Teams

 

Komunikacja medialna i społeczna

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl 

dyżur: środa godz. 16.00-16.45

MS Teams

 

Pedagogika I i II stopnia

dr Dorota Skrocka

dorota.skrocka@gmail.com

dyżur: wtorek godz. 10.00-11.45

MS Teams

 

 

  

 

   

 

 

 

 

Back to top