|       |   EN

Wykaz promotorów w r.a. 2022/2023

Filologia polska - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Arkadiusz Kalin

- dr Renata Janicka-Szyszko

 

Filologia polska - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska 

- prof. AJP dr hab. Włodzimierz Moch

 

Filologia język angielski - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Joanna Bobin

- dr Paulina Kłos-Czerwińska

- dr Urszula Paradowska

 

Filologia język angielski - studia II stopnia, stacjonarne

- dr Joanna Bobin

- dr Urszula Paradowska

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia język angielski - studia I stopnia, niestacjonarne

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia język niemiecki - studia I stopnia, stacjonarne

 - prof. AJP dr hab. Renata Nadobnik

 

 

Filologia język niemiecki - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Igor Panasiuk

 

Komunikacja medialna i społeczna - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Wojciech Kuska

 

Pedagogika - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Jolanta Gebreselassie

 

Pedagogika - studia II stopnia, niestacjonarne

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

 

Wykaz promotorów w r.a. 2021/2022

Filologia polska - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Arkadiusz Kalin

- dr Renata Janicka-Szyszko

 

Filologia polska - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Joanna Rychter

- prof. AJP dr hab. Katarzyna Taborska

 

Filologia język angielski - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Joanna Bobin

- dr Paulina Kłos-Czerwińska

- dr Urszula Paradowska

 

 Filologia język angielski - studia I stopnia, niestacjonarne

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia język niemiecki - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Igor Panasiuk

 

Komunikacja medialna i społeczna - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz

- dr Wojciech Kuska

 

Pedagogika - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- dr Aneta Baranowska

- dr Ewa Koprowiak

 

Pedagogika - studia I stopnia, niestacjonarne

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- dr Aneta Baranowska

- dr Ewa Koprowiak

 

Pedagogika - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

- prof. AJP dr hab. Ewa Ryś

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński 

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

- prof. AJP dr Dorota Skrocka

 

Pedagogika - studia II stopnia, niestacjonarne

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

- prof. AJP dr hab. Ewa Ryś

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

- prof. AJP dr Dorota Skrocka

 

 

 

Wykaz promotorów w r.a. 2020/2021

 

Filologia polska - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr Maria Maczel

 

Filologia polska - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz

- prof. AJP dr hab. Joanna Rychter

 

Filologia polska - studia II stopnia, niestacjonarne

- prof. AJP dr hab. Piotr Kładoczny

- prof. AJP dr hab. Joanna Rychter

- prof. AJP dr hab. Katarzyna Taborska

 

Filologia angielska - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Joanna Bobin

- dr Urszula Paradowska

 

Filologia angielska - studia I stopnia, niestacjonarne

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia angielska - studia II stopnia, stacjonarne

- dr Joanna Bobin

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia germańska - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Renata Nadobnik

 

Filologia germańska - studia I stopnia, niestacjonarne

- prof. AJP dr hab. Igor Panasiuk

 

Komunikacja medialna i społeczna - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr Maria Maczel

 

Pedagogika - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

 

Pedagogika - studia I stopnia, niestacjonarne

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

 

Pedagogika - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Beata Orłowska

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

 

Pedagogika - studia II stopnia, niestacjonarne

- prof. dr hab. Urszula Ostrowska

- prof. AJP dr hab. Ewa Ryś

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

 

 

Wykaz promotorów w r.a. 2019/2020

 

Filologia polska - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr Maria Maczel

 

 Filologia polska - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

- prof. AJP dr hab. Joanna Rychter

 

Filologia angielska - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Joanna Bobin

- dr Paulina Kłos-Czerwińska

 

Filologia angielska - studia I stopnia, niestacjonarne

- dr Magdalena Witkowska

 

Filologia germańska - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Igor Panasiuk

 

Filologia germańska  - studia I stopnia, niestacjonarne

- dr Rafał Piechocki

 

Filologia germańska - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Igor Panasiuk

 

Komunikacja medialna i społeczna - studia I stopnia, stacjonarne

- dr Wojciech Kuska

 

Pedagogika - studia I stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Beata Orłowska

- prof.  dr hab. Zbigniew Romańczuk

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

 

Pedagogika - studia I stopnia, niestacjonarne

- prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk

- prof. AJP. dr hab. Marcin Wasilewski

 

Pedagogika - studia II stopnia, stacjonarne

- prof. AJP dr hab. Ewa Ryś

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

- prof. AJP dr hab. Marcin Wasilewski

 

Pedagogika - studia II stopnia, niestacjonarne

- prof. dr hab.  Zbigniew Romańczuk

- prof. AJP dr hab. Andrzej Sowiński

Back to top