|       |   EN

                                

Szanowni Państwo,

planujemy opublikowanie monografii poświęconej pamięci wybitnego językoznawcy, polonisty i slawisty prof. dr. hab. Bogdana Walczaka.

Wszechstronne zainteresowania Profesora oraz postrzeganie przez niego językoznawstwa jako wielowymiarowej dyscypliny humanistycznej czynią równie rozległym zakres tematyczny przygotowywanej ksiegi. Zapraszamy do jej współtworzenia współpracowników, przyjaciół, uczniów Profesora i wszystkie osoby, dla których inspiracją były jego badania i publikacje.

Monografia ukaże się w Wydawnictwie Naukowym Akademii im. Jakuba z Paradyża – uczelni, z którą Bogdan Walczak był związany przez 10 ostatnich lat życia. Prosimy o przesyłanie artykułów na adres aniekrewicz@ajp.edu.pl do 15 maja 2022.

Z nadzieją na współpracę i wyrazami szacunku

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Back to top