|       |   EN

radio 3W dniu 4.05. br. zrealizowana została wizyta studyjna w Radiu Gorzów z udziałem studentów III roku studiów stacjonarnych kierunku komunikacja społeczna i medialna.  Radio w spotkaniu reprezentował kierownik programu Radia Gorzów red. Bogdan Sadowski, który przedstawił studentom strukturę organizacyjną i właścicielską rozgłośni, omówił ramówkę stacji, zaprezentował studio radiowe i nowoczesne technologie w radiu.

Studenci mogli osobiście zobaczyć pracę prowadzącego program radiowy, spotkali się także z wydawcą serwisu informacyjnego.  W spotkaniu wziął także udział Dariusz Dzięgielewski, kierownik marketingu i promocji Radia Zachód. W ciekawy i konkretny sposób przedstawił studentom proces zamawiania kampanii reklamy radiowej i proces produkcji spotów reklamowych, problematykę słuchalności stacji radiowych.  Studenci zapoznali się z ofertą reklamową stacji. Dodatkowo omówiono także patronat medialny jako formułę współpracy ze stacją radiową przy organizacji wydarzeń i zasady jego udzielania.  Miłym akcentem było obdarowanie studentów radiowymi upominkami.

dr Agnieszka Wala

 radio 1 

 radio 3radio 2

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top