|       |   EN

 DPS 1.jpg

W ramach ćwiczeń z podstaw pracy socjalnej z metodyką pracy asystenta rodziny, nasza grupa studentów (studentki 2. roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej), odwiedziła Dom Pomocy Społecznej nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi” w Gorzowie Wielkopolskim. 

Poznanie placówki rozpoczęłyśmy od spotkania i rozmowy z Panią Dyrektor Elżbietą Nowak. Podczas ciekawej rozmowy, Pani Dyrektor zaznajomiła nas z historią i funkcjonowaniem placówki. Następnie wzięłyśmy udział w zajęciach teatralnych z udziałem podopiecznych – dzięki temu miałyśmy możliwość poznania mieszkańców podczas zajęć kreatywnych na scenie. Kolejno poznałyśmy specyfikę pracy osób zatrudnionych w domu pomocy, warunki bytowe podopiecznych oraz ofertę domu pomocy dla mieszkańców.  Najcenniejszą dla nas wartością wyniesioną z odwiedzin w omawianym DPS-ie, była możliwość zweryfikowania naszej dotychczasowej wiedzy oraz powszechnie funkcjonujących stereotypów na temat osób z dysfunkcjami psychicznymi, w tym ze stwierdzoną klinicznie schizofrenią. Na co dzień spotykamy się z powszechnym odbiorem społecznym, iż człowiek ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, lub nawet jej podejrzeniem, to: „wariat”, „schizofrenik”, „czubek”, „człowiek niebezpieczny dla otoczenia”, „człowiek nieobliczalny” i wiele innych określeń, prowadzących do stygmatyzowania tej grupy ludzi. Z podopiecznymi odwiedzanego DPS-u byłyśmy w pizzerii. Opowiedzieli nam o swoich zainteresowaniach, marzeniach, miejscach, które chcieliby zobaczyć oraz o pobycie w placówce i ich codziennym życiu. Bezpośredni kontakt z osobami poznanymi przez nas w DPS był szczególnie cenny i pozwolił nam spojrzeć z całkowicie innej perspektywy na człowieka z dysfunkcjami psychicznymi. Są to tacy sami ludzie jak my – może posiadający większą wrażliwość. Nie należy im jedynie współczuć, trzeba z nimi po prostu być, pracować nad własną uważnością na drugiego człowieka, empatią i współodczuwać. Opisaną formę zajęć uważamy za znakomitą możliwość porównania teorii z praktyką i mamy nadzieję, że będziemy miały szansę wrócić do podobnych praktyk w przyszłości.

 

Studentki 2. roku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 

 

DPS 2.jpg   DPS 3.jpg   DPS 4.jpg

Back to top