|       |   EN

                  Przypominajka Dydaktyczna 4                  

S e m i n a r i u m

    dla nauczycieli języków obcych

Temat: Strategie czytania ze zrozumieniem na lekcjach języka obcego   

Przypomnienie teoretyczne, propozycje praktyczne, dyskusje i refleksje

Termin: 24 listopada 2022 (czwartek)

Miejsce: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Teatralna 25, bud. 3, sala W1

Godzina: 16.00 – 17.30

 

 

(Przypominane) Treści dotyczące nauczania umiejętności czytania ze zrozumieniem w języku obcym:

- znaczenie czytania w nauczaniu języków obcych,

- etapy procesu nauczania czytania ze zrozumieniem,

- umiejętności i strategie czytania ze zrozumieniem – ang. reading subskills,

- rodzaje tekstów i zadań,

- rola nauczyciela.

Zgłoszenie uczestnictwa proszę przesłać na adres mailowy emwit@poczta.onet.pl lub mwitkowska@ajp.edu.pl

do 23 listopada 2022    

Prowadząca seminarium – dr Magdalena Witkowska

Przypominajka Dydaktyczna 4* – celem seminarium jest przypomnienie dydaktycznych wskazówek ekspertów-dydaktyków dotyczących wiedzy i umiejętności językowych w procesie nauczania języków obcych oraz odniesienie ich do codziennej pracy nauczycieli-praktyków, czyli próba łączenia teorii z praktyką (innymi słowy, odświeżenie wiedzy z zajęć z dydaktyki języków obcych oraz refleksja nad jej (nie)stosowaniem w zajęciach praktycznych). Seminarium jest nieodpłatne.

Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa* w seminarium.

Serdecznie zapraszam! 

  • Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu z podpisem, więcej informacji w trakcie spotkania

Back to top