14 listopada 2018 r. Aleksandra Radomska-Zalas (prodziekan ds, organziacji i rozwoju Wydziału Technicznego), Justyna Kmietowicz (Prezes Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego) oraz Włodzimierz Fleischer (Dyrektor Biura Lubuskiego Klastra Metalowego) wzięli udział w konferencji  Clusterkonferenz Metall w Eberswalde w Niemczech. Przedsiębiorcy, naukowcy oraz przedstawiciele branży metalowej spotali się w domu Paula Wunderlicha, aby przedyskutować temat "Automatyzacja w dobie przemysłu 4.0".

Dnia 8 listopada po wakacyjnej przerwie ruszyła kolejna edycja projektu JobSTarter. Studenci kierunków Informatyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Bezpieczeństwa, Wydziału technicznego AJP w Gorzowie Wlkp. mieli okazję zwiedzić dwie firmy z kostrzyńskiej strefy przemysłowej.

 7 listopada 2018 r. studenci I roku na kierunku Informatyka spotkali się z przedstawicielami firmy PROSPER ADVERTISING & PUBLISHING z Gorzowa Wielkopolskiego.

 Dnia 6 listopada studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Informatyka oraz Inżynieria Bezpieczeństwa Wydziału Technicznego AJP mieli okazję zwiedzić firmę "Mestill" Sp.z.o. w Gorzowie Wlkp.

 Dnia 26 października studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Informatyka oraz Inżynieria Bezpieczeństwa Wydziału Technicznego AJP mieli okazję zwiedzić firmę Solvay Engineering Plastics Poland Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp.

W dniu 26 października 2018 r. w Sali Konferencyjnej Biblioteki Głównej im. Elizy Orzeszkowej naszej Uczelni odbyła się Sesja Naukowa Komisji Inżynierii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk (oddział w Poznaniu). Otwarcia dokonał jej Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Tadeusz Zaborowski dr h.c. Następnie członków komisji i gości posiedzenia przywitał Prorektor ds. Nauki AJP - prof. nadzw. dr hab. Paweł A. Leszczyński. Z kolei Dziekan Wydziału Technicznego – prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak zaprezentował obszar działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top