Firma Atrem S.A. od kilkunastu lat zajmuje się dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej oraz systemów informatycznych dla wielu gałęzi przemysłu (więcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: www.atrem.pl). W ostatnim okresie Atrem S.A. rozbudowuje swoją bazę informatyczną w Gorzowie i jest zainteresowana utworzeniem zespołu programistów, którzy rozwijaliby autorskie oprogramowanie firmy.

W dniu 4 lutego 2015 r. na Wydziale Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim został powołany Konwent Wydziałowy, którego celem będzie analiza i wyznaczenie przyszłych kierunków koncepcji kształcenia odpowiadających potrzebom środowiska  gospodarczego oraz ocena realizacji założonych efektów kształcenia prowadzących do uzyskania  kompetencji inżynierskich na Wydziale Technicznym.

W dniu 20 marca br. w Auli Uczelni miała miejsce konferencja Kierunki zmian branży energetycznej z udziałemprzedstawicieli nauki i przemysłu, pracodawców, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konferencja pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej zorganizowana została przez Wydział Techniczny Uczelni przy współudziale Instytutu Inżynierii Elektrycznej, Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kierownikiem naukowym konferencji był  dr hab. inż. Grzegorz  Benysek, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej.

Kierunek "mechanika i budowa maszyn", prowadzony na Wydziale Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, uzyskał POZYTYWNĄ ocenę POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ.

W styczniu bieżącego roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Wydziałem Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim a firmą informatyczną DocSafe Limited z Londynu. Porozumienie przewiduje współpracę Wydziału Technicznego z firmą DocSafe w zakresie odbywania praktyk studenckich oraz staży. Obecnie, na podstawie zawartego porozumienia, dwaj studenci III roku na kierunku informatyka Samuel Kalinowski oraz Michał Jarosz odbywają praktykę. Studenci biorą udział w budowie serwisu baz danych na wielu platformach, w tym mobilnych. W niedalekiej przyszłości planowany jest udział kolejnych studentów. Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane firmy z branży informatycznej, mechanicznej oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa technicznego.

kierunek: informatyka, rok IV

Grupa szkoleniowa nr 1 rozpoczyna szkolenie ze STEROWNIKÓW PLC w dniach:

27.03.2015, godz.8.00-14.00

01.04.2015, godz. 8.00-14.00

08-09.04.2015, godz. 8.00-14.00

w sali 214 budynku 5

dla osób tworzących grupę szkoleniową:

Lokalizacja

Kontakt

Back to top