kierunek: informatyka, rok IV

Grupa szkoleniowa nr 1 rozpoczyna szkolenie z Drukarek 3D w dniach:

5-8.05.2015, godz.8.00-14.00

w sali 214 budynku 5

dla osób tworzących grupę szkoleniową:

Studenci 2 roku  studiów stacjonarnych, studiów stacjonarne 26+ oraz  studiów niestacjonarnych, kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu w celu wyboru dwóch podmodułów z modułów uzupełniających:

Studenci 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek INFORMATYKA  proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu w celu wypełnienia deklaracji dotyczących wyboru przedmiotu w sem.7 r.a.2015/16.

W dniu 17 kwietnia 2015 roku  na PWSZ Gorzów Wlkp. w bud. nr 8 sala 302 przy ul. Chopina 52 miała miejsce szósta edycja konferencji Edukacja Techniczna dla Rynku Pracy. Konferencja pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej została zorganizowana przez Wydział Techniczny Uczelni przy współudziale Lubuskiego Klastra Metalowego. Kierownikiem naukowym konferencji był prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak. Konferencję otworzył Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Arkadiusz Wołoszyn.

kierunek: informatyka, rok IV

Grupa szkoleniowa nr 2 rozpoczyna szkolenie ze STEROWNIKÓW PLC w dniach:

20-23.04.2015, godz. 8.00-14.00

w sali 214 w budynku 5

dla osób tworzacych grupę:

W dniu 27 marca 2015r. na PWSZ Gorzów Wlkp. w bud. nr 8 sala 106 przy ul. Chopina 52 miała miejsce konferencja Bezpieczeństwo Techniczno - Informatyczne. Konferencja została zorganizowana pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej a organizatorem był Wydział Techniczny Uczelni przy współudziale Polskiego Towarzystwa Informatycznego koła Zielonogórskiego. Kierownikiem naukowym konferencji był  Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, prof. PWSZ Gorzów Wlkp. Konferencję otworzył Prorektor PWSZ jako przedstawiciel władz Uczelni.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top