W dniu 17 kwietnia 2015 roku  na PWSZ Gorzów Wlkp. w bud. nr 8 sala 302 przy ul. Chopina 52 miała miejsce szósta edycja konferencji Edukacja Techniczna dla Rynku Pracy. Konferencja pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej została zorganizowana przez Wydział Techniczny Uczelni przy współudziale Lubuskiego Klastra Metalowego. Kierownikiem naukowym konferencji był prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak. Konferencję otworzył Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Arkadiusz Wołoszyn.

kierunek: informatyka, rok IV

Grupa szkoleniowa nr 2 rozpoczyna szkolenie ze STEROWNIKÓW PLC w dniach:

20-23.04.2015, godz. 8.00-14.00

w sali 214 w budynku 5

dla osób tworzacych grupę:

W dniu 27 marca 2015r. na PWSZ Gorzów Wlkp. w bud. nr 8 sala 106 przy ul. Chopina 52 miała miejsce konferencja Bezpieczeństwo Techniczno - Informatyczne. Konferencja została zorganizowana pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej a organizatorem był Wydział Techniczny Uczelni przy współudziale Polskiego Towarzystwa Informatycznego koła Zielonogórskiego. Kierownikiem naukowym konferencji był  Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak, prof. PWSZ Gorzów Wlkp. Konferencję otworzył Prorektor PWSZ jako przedstawiciel władz Uczelni.

Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wybierają specjalność preferowaną, którą będą realizować do końca studiów.

Studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wybierają promotora

Zakończył się III Konkurs Informatyczno – Techniczny  „Na inżyniera czeka kariera” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez pracowników  Wydziału Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top