DZIAŁ PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

preferowany kierunek studiów:
- studia na kierunku technicznym: mechanika i budowa maszyn, inżynieria produkcji lub pokrewnych (ukończone lub ostatnie lata studiów),

Program ERASMUS+ umożliwia odbycie praktyki zagranicznej na jednej z niemieckich uczeli partnerskich. Termin odbywania praktyki: lipiec/sierpień lub sierpień/wrzesień. Przewidywane miesięczne stypendium 500 EURO.

kierunek: informatyka, rok III

Grupa szkoleniowa nr 4 rozpoczyna szkolenie ze STEROWNIKÓW PLC w dniach:

25-26-27.05.2015, godz. 8.00-14.00

w sali 214 w budynku 5

dla osób tworzacych grupę:

kierunek: informatyka, rok IV

Grupa szkoleniowa nr 1 rozpoczyna szkolenie z Drukarek 3D w dniach:

5-8.05.2015, godz.8.00-14.00

w sali 214 budynku 5

dla osób tworzących grupę szkoleniową:

Studenci 2 roku  studiów stacjonarnych, studiów stacjonarne 26+ oraz  studiów niestacjonarnych, kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu w celu wyboru dwóch podmodułów z modułów uzupełniających:

Studenci 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek INFORMATYKA  proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu w celu wypełnienia deklaracji dotyczących wyboru przedmiotu w sem.7 r.a.2015/16.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top