Uwaga Studenci I roku

    Dnia 27 listopada 2014 roku  o godzinie 17.00 w budynku nr 5 sala 111 przy ul.
F. Chopina 52, odbędzie się uzupełniające szkolenie BHP  dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych I roku studiów
(dotyczy tylko studentów, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu podczas dni adaptacyjnych ).

Przypominam, iż bez odbytego szkolenia BHP semestr zimowy nie zostanie zaliczony.

J.M


Pani mgr inż. Aleksandra Radomska-Zalas,

 

pracownik pierwszoetatowy  Wydziału Technicznego Państwowej Wyższj Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 23 października br. obroniła rozprawę doktorską pt. "Koncepcja metody identyfikacji i analizy ryzyka w projektach informatycznych", napisanej pod kierunkiem Profesora dr hab. Zdziasława Szyjewskiego, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

 

 


 

 

 

 

Wydział Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim otrzymał uprawnienia do prowadzenia na kierunku "energetyka" kształcenia na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

 


Lokalizacja

Kontakt

Back to top