kierunek: informatyka, rok III

Grupa szkoleniowa nr 4 rozpoczyna szkolenie ze STEROWNIKÓW PLC w dniach:

25-26-27.05.2015, godz. 8.00-14.00

w sali 214 w budynku 5

dla osób tworzacych grupę:

kierunek: informatyka, rok IV

Grupa szkoleniowa nr 1 rozpoczyna szkolenie z Drukarek 3D w dniach:

5-8.05.2015, godz.8.00-14.00

w sali 214 budynku 5

dla osób tworzących grupę szkoleniową:

Studenci 2 roku  studiów stacjonarnych, studiów stacjonarne 26+ oraz  studiów niestacjonarnych, kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu w celu wyboru dwóch podmodułów z modułów uzupełniających:

Studenci 3 roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, kierunek INFORMATYKA  proszeni są o zgłoszenie się do dziekanatu w celu wypełnienia deklaracji dotyczących wyboru przedmiotu w sem.7 r.a.2015/16.

W dniu 17 kwietnia 2015 roku  na PWSZ Gorzów Wlkp. w bud. nr 8 sala 302 przy ul. Chopina 52 miała miejsce szósta edycja konferencji Edukacja Techniczna dla Rynku Pracy. Konferencja pod patronatem JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej została zorganizowana przez Wydział Techniczny Uczelni przy współudziale Lubuskiego Klastra Metalowego. Kierownikiem naukowym konferencji był prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak. Konferencję otworzył Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dr Arkadiusz Wołoszyn.

kierunek: informatyka, rok IV

Grupa szkoleniowa nr 2 rozpoczyna szkolenie ze STEROWNIKÓW PLC w dniach:

20-23.04.2015, godz. 8.00-14.00

w sali 214 w budynku 5

dla osób tworzacych grupę:

Lokalizacja

Kontakt

Back to top