Kierunki studiów inżynierskich prowadzone na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim tj. informatyka, mechanika i budowa maszyn, energetyka oraz inżynieria bezpieczeństwa, realizują profil praktyczny, co związane jest z obecnością w procesie kształcenia firm otoczenia społeczno – gospodarczego. Dotychczasowa współpraca to m. in. udział przedstawicieli firm w Konwencie Wydziału, wizyty studyjne i zajęcia warsztatowe studentów w zakładach pracy. Potrzebę takiej współpracy i jej wysoką ocenę potwierdzają raporty zespołów wizytujących kierunki prowadzone w Wydziale przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Firma Xopero Software  w Gorzowie Wielkopolskim jest jednym z największych producentów rozwiązań backupowych w Europie, dostarczającym profesjonalne narzędzia do kompleksowego zabezpieczenia firmowych danych. Firma obecnie poszukuje pracowników.

15 czerwca na świetlicy w Santocku mgr inż. Rafał Samulski - keirownik Laboratorium Środowiskowego Wydziału Technciznego zaprezentował umiejętności drukarki 3D. 

Dnia 7 czerwca studenci kierunku Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn Wydziały Technicznego wraz z dr inż. Anną Biedą oraz dr inż. Anetą Jakubus mieli okazję zwiedzić Elektrownię Wodną w miejscowości Kamienna. Jest to mała elektrownia wodna o mocy 0,96 MW na rzece Drawa.

Dnia 8 czerwca studenci kierunku Energetyka oraz Mechanika i Budowa Maszyn Wydziału Technicznego zwiedzili wraz z dr inż. Anna Biedą zwiedzili gorzowską Oczyszczalnię Ścieków. Technologia oczyszczania ścieków w gorzowskim oddziale polega na biologicznym procesie osadu czynnego, poprzedzonym mechanicznym oczyszczeniem ścieków. 

Dnia 6 czerwca studenci kierunku Energetyka Wydziału Technicznego AJP mieli okazję zwiedzić firmę Solvay Engineering Plastics Poland Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp. (znajdująca się na terenie Stilonu), która zajmuje się produkcją specjalistycznych materiałów poliamidowych na potrzeby światowego rynku motoryzacyjnego, elektrycznego i elektronicznego oraz artykułów konsumpcyjnych. 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top