W poniedziałek 14 listopada w naszej Uczelni odbyła się Inauguracja obchodów Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości, pod tytułem „Cztery najpilniej strzeżone strategie promocji i sprzedaży w Internecie". Konferencja związana była z międzynarodową kampanią, której celem jest promocja świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia i podejmowania biznesowych inicjatyw. Przedsięwzięcie było wspólną inicjatywą Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego oraz firmy reklamowej Prosper Advertising & Publishing z Gorzowa.

         Tematyka konferencji poświęcona została zagadnieniom internetowych strategii promocji i sprzedaży w Internecie, a jaj głównym celem było zaprezentowanie dla lokalnych przedsiębiorców wiedzy i narzędzi w rozpoczęciu działań promocji wsparcia sprzedaży w Internecie również na rynku lokalnym. Podczas spotkania obyła się również dyskusja panelową z udziałem: 

08 listopada 2016 r. Wydział Techniczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odwiedzili uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim wraz z wychowawcą Panem mgr inż. Sławomirem Wroniakiem. Wizyta uczniów, którzy na kształcą się w zawodzie technik informatyk, była pierwszym z cyklu zaplanowanych spotkań. 

Dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas poprowadziła dla uczniów zajęcia z programowania strukturalnego, a pod opieką Pana inż. Rafała Samulskiego uczniowie mieli okazję zwiedzić laboratorium środowiskowe i zobaczyć jak działają maszyny i urządzenia będące wyposażeniem poszczególnych sal. 

14 października 2016 r. odbyły się obchody Jubileuszu 65-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim, w których przyjemność miał uczestniczyć i reprezentować Panią Rektor prof. Elżbietę Sokrupską-Raczyńska Dziekan Wydziału Technicznego dr Andrzej Kuciński.

Raz jeszcze gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Fundusz Stypendialny Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji 

Uwaga Studenci

zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 85/0101/2014 z dnia 20 października 2014r. Studenci Wydziału Technicznego mogą starać się o przyznanie stypendium naukowego z Funduszu Stypendialnego Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Gorzowie Wielkopolskim.

Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału Technicznego do dnia 18.11.2016 r., blok 5 pok. 210 

 

Zaproszenie

Na 2,5 godzinną konferencję inaugurującą obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Gorzowie Wielkopolskim.

Cztery najpilniej strzeżone strategie promocji i sprzedaży w Internecie

Czy wiesz, że w 2020 roku 53% sprzedaży detalicznej będzie realizowana online?

Największy udział w rynku sprzedaży detalicznej obejmą małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy Twoja firma dołączy?

Nowoczesne firmy generują imponujące dochody ze sprzedaży w Internecie. One nie szukają klientów. To klienci przychodzą właśnie do Nich. Wykorzystują przewagę wiedzy i technologii. Nie dzielą się informacjami jak to robią.

Przełamujemy tabu. Na poniedziałkowej Konferencji poznasz wartościowe, unikalne, sprawdzone strategie oraz jakiego rodzaju narzędzi użyć aby to klienci szukali właśnie Twojej firmy.

 

W ostatnim tygodniu października 2016 r. prodziekan Wydziału Technicznego dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas oraz koordynator ds. współpracy z zagranicą mgr Przemysław Nisiewicz, a w pierwszym dniu także dr Halina Uchto – pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą, przebywali z wizytą szkoleniową w Technische Hochschule w Wildau (Niemcy).

Celem wizyty szkoleniowej była między innymi wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych, zapoznanie się z ofertą i kierunkami kształcenia oraz ustalenie współpracy w zakresie naukowym i dydaktycznym w ramach Programu Erasmus+.

 

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top