Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim (obecnie Akademia im. Jakuba z Paradyża) Pan Grzegorz Krzywoszyja obronił w dniu 22.11.2017 r. doktorat na Uniwersytecie Zielonogórskim. Tematem pracy był „Komputerowy system wspomagania diagnostyki stanu rodzin pszczelich”, a jej promotorem dr hab. inż. Ryszard Rybski, prof. UZ. Warto zaznaczyć, że promotorem pomocniczym był pracownik naszego Wydziału dr inż. Grzegorz Andrzejewski.

Praca została bardzo dobrze przyjęta przez recenzentów, którzy wskazali jej ważność ze względu na globalny problem masowego wymierania pszczół. Na naszej Uczelni dr inż. Krzywoszyja studiował informatykę w ówczesnym Instytucie Technicznym (od 24.09.2013 r. Wydział Techniczny). Pracę dyplomową pt. „Analizator widma sygnałów transmisji danych” wykonał i obronił w roku 2010 pod kierunkiem dr inż. Grzegorza Andrzejewskiego. Hobbystycznie dr inż. Grzegorz Krzywoszyja zajmuje się hodowlą pszczół. Życzymy sukcesów.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top